Tilbage

Capacity Building Project

Organisation:

AIDS-Fondet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.05.2009

Projekt slut:

30.04.2010

Beviliget beløb:

632.441,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kenya Voluntary Women Rehabilitation Centre (K-VOWRC)

Overordnede mål :

Reduceret spredning og effekt af hiv og aids i Kenya

Umiddelbare mål :

'- Forøget kapacitet i K-VOWRC til at planlægge og gennemføre hiv og aids træning og anti-stigma kampagner. - Forøget kapacitet i K-VOWRC til at tilvejebringe ressourcer.

Målgrupper :

Kapacitetsopbygning ift. hiv og aids træning og anti-stigma kampagner Medarbejdere i K-VOWRC, 8 kvinder (Peer) gruppeledere, 20 kvinder (Peer) gruppemedlemmer, 100 kvinder 50 piger, 13-18 år Medlemmer af nye hiv-positiv støttegrupper, 80 kvinder Kapacitetsopbygning ift. tilvejebringelse af ressourcer Medarbejdere i K-VOWRC, 6 kvinder Bestyrelsesmedlemmer i K-VOWRC, 2 mænd, 5 kvinder

Resume:

Det overordnede mål med kapacitetsopbygningsprojektet er, at reducere spredning og effekt af hiv og aids i Kenya. Projektets ene konkrete mål er, at forøge partnerorganisationen K-VOWRC’s kapacitet til at gennemføre hiv/aids træning og anti-stigma kampagner til støtte for prostituerede piger og kvinder i Nairobis slum. Aktiviteterne omfatter træning af K-VOWRCs medarbejdere, træning, og træning af trænere af i alt 170 piger og kvinder, formation af støttegrupper og træning af 80 hiv-smittede kvinder samt afvikling af 4 lokale og én central anti-stigma kampagne. Udvikling af træningsmetoder og materiale vil foregå i tæt samarbejde med hiv/aids rådgiver fra AIDS-Fondet. Projektets andet konkrete mål er, at forøge K-VOWRC’s kapacitet til at sikre fremtidige ressourcer. 6 K-VOWRC medarbejdere vil deltage i computer træning og modtage træning og supervision i projekt-planlægning og udarbejdelse af projektansøgninger v. lokal konsulent. Der vil inden for projektperioden blive fremsendt 8-10 ansøgninger til relevante donorer.