Tilbage

Computer og Information Teknologi Akademi - CITA - et udviklings- og kursuscenter

Organisation:

Dansk-Ghanesisk Venskabsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

30.09.2003

Projekt slut:

29.09.2005

Beviliget beløb:

999.419,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana - Denmark Friendship Association, Legon Branch

Overordnede mål :

At udbrede ICT kendskab og tekniske kunnen i områder i Greater Accra som ellers ingen mulighed ville have for at lære at benytte disse vigtige nye redskaber i undervisningen.

Umiddelbare mål :

At få et operationel kursuscenter oprettet med de nødvendige - PC'er og undervisningsudstyr installeret. - Forøge IT kendskab blandt områdets skolelærer og skoleelever. - Gennemføre program for undervisning i ICT, som svarer til det "Pædagogiske PC-kørekort" fra UNI•C.

Målgrupper :

· Projektets specifikke målgruppe er 70 skolelærere af blandet køn fra de mindst bemidlede skoler i Greater Accra · Projektet har en spredningseffekt til den bredere målgruppe som er 6.900 elever fra områdets fattigste skoler.

Resume:

Formål med projektet er, at etablere et kursuscenter som primært skal uddanne lærere af blandet køn i måder hvorpå man kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (ICT) i undervisningen. Målgruppen er lærere og elever fra skoler i de mindst bemidlede skoler i Greater Accra. Der samarbejdes med UNI*C der er en institution under undervisningsministeriet om at anvende en tilpasset version af det koncept der med succes er anvendt i det danske undervisningssystem. Der er to ligevægtige begrundelser for at informationsteknologien skal integreres i undervisningen: Lærerne og studerende skal gøres fortrolige med brugen af informationsteknologi, da de fleste job i fremtidens samfund vil være afhængige heraf, og informationsteknologi skal bruges i undervisningen for at give denne større kvalitet og gøre den mere effektiv.