Tilbage

Qubula Zasha - Ex-mineworkers Capacity Building Project

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.09.2011

Projekt slut:

01.03.2013

Beviliget beløb:

965.882,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eswatini

Lokale partnere:

  • Swaziland National Ex-Mineworkers Association (SNEMA)

Overordnede mål :

Eks-minearbejderne er blevet styrket i deres organisering, til at kræve deres ret til erstatning fra mineselskaberne, for derved at undslippe marginalisering og fattigdom.

Umiddelbare mål :

1) Efter 18 mdr. er den organisatoriske kapacitet hos SNEMA’s ledere på national og lokalt blevet styrket. 2) Efter 18 mdr. har SNEMA styrket sin medlemsbase i alle landets fem regioner.

Målgrupper :

Primære målgruppe: eks-minearbejderne og deres familier .(I alt 2500 heraf 20 % kvinder), samt alle dele af ledelsesstrukturen i SNEMA

Resume:

Med projektet søges der: 1) At styrke Swaziland National Ex-miners Associations (SNEMA) ledelsesmæssige og organisatoriske kapacitet på nationalt og lokalt niveau. 2) At styrke medlemsbasen i hele landet, således at medlemmerne føler et større ejerskab over organisationen og samtidigt tilegner sig evner til at anvende alternative indkomstaktiviteter. SNEMA repræsenterer nogle af de fattigste mennesker i Swaziland og gennem dette projekt vil 2500 medlemmer (heraf 20 % kvinder), samt organisationens ca. 60 lokale og nationale ledere blive inddraget. Aktiviteterne består af samlet set 17 workshops, seminarer og strategimøder for lederne, samt 32 møder og workshops for medlemmer landet over.