Tilbage

Opkvalificering af viden om IT i 3 skoler i Dibra-provinsen

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.11.2005

Projekt slut:

31.12.2005

Beviliget beløb:

36.260,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Albania

Lokale partnere:

  • DIBRAVISION, Peshkopi, Albanien

Resume:

SENIORER UDEN GRÆNSER er kommet i kontakt med 3 gymnasier i byerne Pesh-kopi, Burrel og Bulqize i den fattige Dibra-provins i Albanien. Eleverne på 14-18 år modtager p.t. kun teoretisk undervisning om IT via skabeloner og andet skriftligt materiale, idet computere stort set ikke findes på nogen af de 3 gymna-sier. For at forbedre undervisningen og elevernes viden og kendskab til ny computerteknik har SENIORER UDEN GRÆNSER startet et projekt som omhandler 1) fremskaffelse af brugbart computerudstyr her i Danmark, 2) donation af 20 computere m.m. til hver af gymnasierne samt 3) etablering af udstyret i Albanien af SENIORER UDEN GRÆNSER i 3 fungerende datastuer.