Tilbage

Fattigdomsbekæmpelse gn. Hjemmeindustri til landsbybefolkningen og kapacitetsopbygning af NGOer i netværk i Vestbengalen

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2006

Projekt slut:

31.03.2008

Beviliget beløb:

999.946,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Overordnede mål :

Forøge indtægtsmulighederne for landsbyfamilier gennem kapacitetsopbygning og organisering.

Umiddelbare mål :

Pilotprojektet sigter på at styrke et netværk af 3 lokale NGO’er til at støtte brugere, hvor de tre hovedformål består i: 1. Kapacitetsudvikling af lokale NGO’er til bedre organisering og styrke, således at de kan støtte brugerne til bedre at håndtere egne problemer. 2. Brugerne der er organiseret i Selv Hjælps Grupper (SHG), skal styrkes i deres håndværkmæssige færdigheder og lære at leve op til og stå til ansvar for indgåede aftaler. 3. Igangsættelse af produktion gennem hjemmeindustri og afsætning heraf.

Målgrupper :

Siden projektet fokuserer på samfundsudvikling vil alle indbyggere i projektområdet få udbytte af projektet. Dette inkluderer omkring 550 fattige familier fra alle samfundsdele (hinduer, muslimer, kristne og stammefolk). Målgruppen er hovedsageligt kvinderne, dog er det hele familien, der vil få gavn af projektet, da der er tale om en supplerende indtægt oven i det eksisterende.

Resume:

Det største problem for landsby samfundene i Vestbengalen er uden tvivl lav indtjening, hvilket er medvirkende til nedbrydning af sociale og miljømæssige forhold. Da produktiviteten inden for den traditionelle landbrugssektor er lav, er der behov for udnyttelse af andre indtægtskilder. IGF’s og JGVK’s erfaring gennem 3 år med broderi, rispopkorn, skrædderi mm. i mindre målestok med eget bidrag har vist gode muligheder. Målet er gennem opbygget kapacitet bestående af organisering, bevidsthedsforøgelse, netværksdannelse, hånd-værksfærdigheder o.l., til brugere og lokale NGO’er, at øge 556 brugeres indtægt med ca. 30-50% på et varigt grundlag indenfor væveri, broderi, strikning, skrædderi, produktion af rispopkorn og røgelsespinde. Ind-ledningsvis består pilotprojektet af kapacitetsopbygning af organisationer gennem netværksstøtte, som så organiserer og støtter brugere. Erfarne folk skal træne brugere i de håndværksmæssige færdigheder og efterfølgende produktion og salg af forbrugsvarer og finere håndværk på det lokale marked.