Tilbage

Faglighed som brobygger til frivillighed – Initiativ der med afsæt i faglig identitet søger at mobilisere og fastholde frivillige med tekniske uddannelser i arbejdet for verdensmålene

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.08.2020

Projekt slut:

31.07.2022

Beviliget beløb:

961.582,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

IUG baserer størstedelen af vores indsats på højt kvalificeret frivilligt arbejde fra primært teknisk uddannede i Danmark. Således har frivillige i 2019 bidraget med 23.500 timer, hvor de frivillige indgår i alt fra beregninger og andre teknisk faglige bidrag, projektledelse, frivilligledelse, kontakt med lokale partnere og dansk oplysningsarbejde via informationsmøder og virksomhedsbesøg. IUG ønsker med indsatsen at skabe en bæredygtig strategi til forankring af frivillige aktive i organisationens virke. Vi søger med initiativet at tydeliggøre og konkretisere hvor stor en forskel man kan gøre med en frivillig indsats i IUG og give mulighed for potentielle nye aktive frivillige at spejle sig i allerede aktives engagement. Vi vil synliggøre værdien af humanitært arbejde for nye målgrupper, med det formål at øge antallet af frivillige i vores organisation i overensstemmelse med vores strategi (forventes vedtaget på kommende generalforsamling 2020). Initiativet etablerer også en platform til at inddrage stemmer fra Syd til at understøtte folkelig forankring af Danmarks international humanitære engagement via partners inddragelse i informationsmøder, faglige events, pro-creation med mere under initiativets opsøgende og kommunikative komponent.