Tilbage

Empowerment of persons living with stigmatizing conditions

Organisation:

Spedalskhedsmissionen (TLM DK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.09.2007

Projekt slut:

31.08.2011

Beviliget beløb:

2.678.734,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Schieffelin Institute of Helath – Research & Leprosy Center

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at forbedre livskvaliteten for de fattige, sårbare og marginaliserede folk, herunder især kvinder, der i mange tilfælde lever med stigmatiserede sygdomme som spedalskhed, handicaps, TB og Hiv/aids.

Umiddelbare mål :

1. At reducere stigmatisering og diskriminering ved at øge bevidstheden om og kendskabet til stigmatiserende sygdomme. 2. At forbedre adgangen til forebyggende, behandlende samt rehabiliterende sundhedsydelser for fattige og marginaliserede folk, samt at etablere en struktur mellem det primære-, sekundære- samt tertiære behandlingssystem. 3. At kapacitetsopbygge denne marginaliseret gruppe samt fremme lighed, social retfærdighed samt udvikling generelt for at forbedre livskvaliteten for denne målgruppe.

Målgrupper :

Primær målgruppe: 104.000 fattige personer fra 30 landsbyer (panchayats), der lever med sygdomme, som ofte fører til stigmatiseringer i lokalsamfundene, eller på anden måde falder under en sårbar kategori af personer, som hører til blandt de marginaliserede, herunder bl.a. kvinder og børn. Målgruppen inkluderer spedalske, fysisk handicappede, ekstremt fattige, hiv/aids- og tuberkulosesmittede samt kvinder og børn. Sekundær målgruppe: Samfundsledere, regeringsansatte, lærere og NGOer, som hvor relevant vil blive inddraget i problemstillingen vedr. de marginaliserede og udfordret til at tage et større medansvar herfor.

Resume:

Projektet, som laves i samarbejde med Schieffelin Institute of Health, Karigiri, Vellore har til formål at forbedre livskvaliteten hos de folk i Vellore distriktet i Sydindien, der grundet sygdomme som spedalskhed, tuberkulose og hiv/aids, fysiske handicaps eller ekstrem fattigdom oplever en stigmatisering og/eller ekskludering i deres lokalsamfund. Den primære målgruppe inkluderer ca.100.000 personer med særligt fokus på sårbare grupper som kvinder og børn. Strategien er at kapacitetsopbygge målgruppen, herunder særligt kvinder, gennem trænings-, rehabiliterings- og udviklingsaktiviteter, således at målgruppen opnår større indflydelse på eget liv og bliver i stand til at kræve deres rettigheder som bl.a. adgang til sygdomsbehandling. Elementer vil bl.a. være selvhjælpsgrupper, indkomstskabende aktiviteter, sundhedstræning samt etablering af mobilklinikker og landsbyfrivillige sundhedshjælpere. Væsentlige risici: Regeringen skærer i støtten til sårbare målgrupper, pres fra nabodistrikter om hjælp, lille deltagelse fra de mest stigmatiserede folk.