Tilbage

Just Environmental Governance – Expanding Community Rights to Use and Benefit from Natural Resources

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.03.2014

Projekt slut:

28.02.2016

Beviliget beløb:

3.896.769,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique

Lokale partnere:

  • Associacao do Meio Ambiente – amigos de terra (AMA)

Overordnede mål :

Sikre at lokalbefolkningens såvel juridiske som kulturelle rettigheder til naturressourcer i praksis bliver respekteret og beskyttet af myndigheder samt private aktører

Umiddelbare mål :

Gennem kapacitetsopbygning indenfor Just Environmental Governance (JEG), social ansvarlighed (CSR) og fortalervirksomhed mv. vil Associacao do Meio Ambiente - amigos de terra (AMA) i 2016 fremstå som en respekteret og indflydelsesrig aktør indenfor forhold relateret til landrettigheder I 2016 forventes, at ca. 2000 landsbymedlemmer har opnået betydende viden omkring sikring af deres landrettigheder samt legitime tilgang til andel af indtægter fra ekstern indvinding af naturressourcer I 2016 forventes det, at forståelsen og respekten for lokalbefolkningens rettigheder til ligelig fordeling og drift af jord er blevet øget blandt myndigheder og private aktører

Målgrupper :

De primære målgrupper udgør: Omkring 120.000 landsbybeboere – begge køn i alle aldre – i de to distrikter som er afhængige af jord for daglig overlevelse. Der er tale om subsistensbønder, som har behov for øget viden for at kunne fremføre deres retmæssige krav. Regeringsansatte på forskellige niveauer. Herunder, teknisk og juridisk personale som arbejder i forskellige departementer (4), distrikter (2), kommuner (6) og landsbyer. Private aktører. Herunder, virksomheder der beskæftiger sig med træhandels, minedrift, biomasseproduktion og turisme. Desuden, forskellige brancheorganisationer, fagforeninger mv.

Resume:

Naturressourcer er typisk lokalbefolkningens vigtigste økonomiske aktiv i Mozambique. Interessenter i regeringen og private investorer ønsker i stigende grad eksklusiv adgang til de samme naturressourcer. Lokal befolkningen har en begrænset viden om deres rettigheder ifm. anvendelse of erhvervelse af jord, og det forhindrer dem i at indgå aftaler, der imødekommer deres legitime behov. Mangel på transparente processer forhindrer endvidere den enkelte borger i at holde myndigheder og virksomheder ansvarlige for en social og bæredygtig drift. Indeværende projekt er et samarbejde mellem Associacao do Meio Ambiente - amigos de terra (AMA) og Skovdyrkerne. Projektet vil opbygge lokale kompetencer om borgernes rettigheder, styrke dialogen mellem rettighedstagere og -holdere, og sikre råderetten til jorden. Projektet er delt i 3 faser. Fase 1 samler evidens, opbygger og styrker naturforvaltningskomiteer via træning og rådgivning, samt igangsætter dialog med myndigheder og privatsektoren. Fase 2 inddrager medier og befolkningen aktivt i fortalervirksomhed, mens Fase 3 søger at konsolidere viden og erfaring om landrettighder via kampagner og udøvelse af politisk indflydelse på national lovgivning