Tilbage

REDD+: Securing community land and forest rights in Thailand and Myanmar

Organisation:

IWGIA

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.02.2016

Projekt slut:

01.05.2018

Beviliget beløb:

3.653.602,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Myanmar
  • Thailand

Lokale partnere:

  • Indigenous Peoples' Foundation for Education and Environment (IPF)

Overordnede mål :

Oprindelige samfunds rettigheder vedrørende land- og ressourcerettigheder er sikret og reflekteret i fremtidige klimaændringsaftaler og implementeret på nationalt og lokalt niveau, særligt i forhold til REDD+.

Umiddelbare mål :

1. Oprindelige samfund, deres CSOer, såvel som centrale interessenter i regeringsagenturer, lokal ledelser, politiske partier og EAGs er informeret omkring oprindelige folks bekymringer, position og krav indenfor centrale politiske beslutningsprocesser relateret til REDD+ safeguards samt land- og ressourcerettigheder. 2. Oprindelige organisationer og ledelse, inklusiv kvinder, har kapacitet til at engagere sig effektivt i centrale politiske beslutninger og juridiske reformprocesser relateret til landrettigheder og REDD+. De er bemyndiget til effektivt at deltage, påberåbe og monitorere deres rettigheder, konsultere deres samfund og udtrykke deres holdninger, behov og bekymringer. 3. Forbedret politikker og lovgivning vedrørende REDD+ sikkerhedsforanstaltninger, biodiversitet og sociale aspekter (non-carbon benifits), inklusiv oprindelige folks land- og ressourcerettigheder på nationalt og regionalt niveau, i tråd med internationale standarder og instrumenter.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er de oprindelige folks organisationer, netværk og ledere. I Thailand består REDD Watch Network af lokale ledere bosiddende i Vest- og Nordthailand. The Network of Indigenous Peoples in Thailand (NIPT) og the National Council of Indigenous Peoples (NCIP) er ligeledes primære målgrupper og deltagere I kraft af deres engagement i fortalervirksomhed. I Myanmar består det nyoprettede oprindelige folks nationale netværk Indigenous Peoples/Ethnic Nationalities Network (IPENN), som POINT og ECDF vil samarbejde med, af lokale samfund og medlemmer fra de etniske stater. ECDFs medlemmer er netværk i sig selv og repræsenterer i alt 7 stater i Myanmar. Projektets sekundære målgrupper er nøgle agenturer i regeringerne i Thailand og Myanmar, lokale forvaltninger og centrale oprindelige politiske partier, civilsamfundsorganisationer og medier, der engagerer sig i landrettigheder, arealanvendelse, klimaforandringer og REDD+.

Resume:

Forhandlerne har ved UNFCCCs mellemliggende (inter-sessional) møder produceret et udkast til en aftale om REDD+, der er blevet vedtaget på UNFCCCs COP21 møde i Paris i december 2015. Aftalerne er positive, bortset fra de gentagne henvisninger til ”nationale forhold”, ”national suverænitet og lovgivning” etc. som giver regeringer mulighed for ikke at leve op til deres forpligtelser til, i tilstrækkelig grad adressere spørgsmålet om indfødte folks rettigheder. Dette indebærer, at fortalervirksomhed nu må fokusere på nationalt og lokalt plan for at sikre, at REDD+ bliver gennemført på en måde, der respekterer indfødte folks rettigheder. Dette projekt omhandler behovet for mere fortalervirksomhed på nationalt niveau for at præcisere REDD+ safeguards (herunder klagemuligheder), som fuldt ud respekterer indfødte folks rettigheder i overensstemmelse med UNDRIP, behovet for relaterede lovgivningsmæssige og politiske ændringer, især med hensyn til landrettigheder, og behovet for monitorering af REDD+ implementering på lokalt niveau.