Tilbage

Info, uddannelse og kommunikationsmedier til fremme af samarbejde mellem civilsamfund og lokal regering

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

31.03.2007

Beviliget beløb:

996.074,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Loka Kalyan Perishad (LKP)

Overordnede mål :

Den foreslåede partnerskabsaktivitet har til formal at styrke kapaciteten hos den lokale partner ift at udvikle, anvende og udbrede nytten af Informations- udannelses og kommunikationsmaterialer (herefter IUK) ift fattigdomsorienterede aktiviteter, der sigter på at skabe lokal forankret udvikling i landområderne.

Umiddelbare mål :

Den overordnede målsætning kan brydes ned i nedenstående to delmålsætninger: - at udvikle den nødvendige infrastruktur til at indsamle, producere og distribuere efterspurgt IUK materiale - at udvikling kapaciteten blandt de ovennævnte aktører ift at identificere, anskaffe eller producere, og anvende tilpasset IUK materialer,

Målgrupper :

A. Delstats- og lokalregering generelt og Gram Panchayats i særdeleshed. B. 10-15 NGO’er, som arbejder med socioøkonomisk udvikling; biblioteker i landområderne, der udbreder litteratur, kunst og viden og/eller tilbyder ydelser til børn og unge. C. 30-40 Civil SamfundOrganisationer (CSO’er), bl.a. SelvHjælpGrupper (SHG'er). De fleste af disse lokalt baserede organisationer, som er velfungerende og levedygtige, består af kvinder.

Resume:

Projektet har til formal at styrke kapaciteten lokal ift at udvikle, anvende Informations-, Undervisnings- og Kommunikationsmaterialer (IUK) ift fattigdomsorienterede aktiviteter. Målgruppen er: Delstats- og lokalregering generelt og Gram Panchayats i særdeleshed; 10-15 NGO’er, som arbejder med socioøkonomisk udvikling; 30-40 Civil SamfundOrganisationer (CSO’er), bl.a. SelvHjælpGrupper (SHG'er). Projektet indeholder 2 hovedtyper af aktiviteter: Fortalervirksomhed for anvendelse af relevant IUK; Kapacitetsudvikling af de deltagende organisationer ift. Anvendelse af IUK-værktøjer De vigtigste risici er: Delstatsregeringens positive indstilling ændres; Lav efterspørgsel efter IEC materiale; Projektaktiviteter forsinkes grundet forlænget produktionstid: Naturkatastrofer forsinker projektet.