Tilbage

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed -Pro Joven 3.

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2012

Projekt slut:

01.08.2015

Beviliget beløb:

2.982.550,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Apprende (Associación para la Prevención de Embarazos no Deseados)

Overordnede mål :

Alle børn, unge og voksne i Bolivia får, med udgangspunkt i egen etnicitet, sprog og kultur, opfyldt deres seksuelle og reproduktive rettigheder.

Umiddelbare mål :

Mål 1: Den 1. august 2015 har Undervisningsministeriet et styrket erfaringsgrundlag, konkrete redskaber og øget incitament til at implementere curriculum med seksualundervisning på landets grundskoler. Mål 2: Den 1. august 2015 foreligger et af Undervisningsministeriet anerkendt seksualundervisningsmodul til uddannelse af lærerstuderende med potentiale for national udbredelse til landets seminarier. Mål 3: Den 1. august 2015 er APPRENDE styrket organisatorisk og som legitim fortaler for seksuelle og reproduktive rettigheder for alle bolivianere.

Målgrupper :

Projektets målgrupper består af: • 29.251 skoleelever fra grundskolen (50% piger og 50% drenge). Flertallet er enten Aymara- eller Quechuatalende. • 177 ledere på skoler. • 2515 lærere fra grundskoler (50% kvinder og 50% mænd). • 4 ledere på 2 seminarier i El Alto/La Paz. • 147 lærere på 2 seminarier i El Alto/La Paz. • 2753 lærerstuderende på 2 lærerseminarier i La Paz /El Alto (50 % piger og 50 % drenge). • 68 kommunale, regionale og nationale teknikere indenfor undervisning. • 13 medlemmer af Analysegruppen i Santa Cruz (fra det lokale universitet, CSO, m.m.) • 24 medlemmer af APPRENDE (ansatte og bestyrelsesmedlemmer) • 52 kommunale, regionale og nationale myndigheder.

Resume:

Projektets fokus er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR) i Bolivia. Seksualundervisning i uddannelsessystemet er særdeles mangelfuld. Unge er ofre for kønsbestemt vold eller pådrager sig seksuelt overførte sygdomme (SOI) inkl. HIV/Aids og unge piger bliver ofte gravide før de fylder 18 år. De bolivianske myndigheder ønsker at styrke den forebyggende indsats, men mangler den nødvendige faglige og metodiske viden for at kunne adressere udfordringen effektivt. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Pro Joven 1 og 2 vil denne fase: a) kvalificere den eksisterende viden om unges seksuelle adfærd og holdninger, udvikle kontekstualiserede seksualundervisningsforløb samt udbrede seksualundervisning til flere kommuner; b) udvikle et rettigheds- og dialogbaseret seksualundervisningsmodul til uddannelse af lærerstuderende;og c) styrke APPRENDE som fortaler for SRSR og udbredelse af seksualundervisning i implementeringen af det nye curriculum for grundskolerne.