Tilbage

Inclusion Ghana - Strong together

Organisation:

Lev - Livet med udviklingshandicap

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2010

Projekt slut:

01.06.2013

Beviliget beløb:

1.156.058,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Inclusion Ghana

Overordnede mål :

En større grad af inklusion i det ghanesiske samfund for mennesker med udviklingshæmning og deres familier.

Umiddelbare mål :

1. Inclusion Ghana er konsolideret og har en styrket professionel og administrativ kapacitet i fht. sine medlemsorganisationer og har indflydelse på lovgivning, der vedrører mennesker med udviklingshæmning(herefter PWLD). 2. Inclusion Ghanas medlemsorganisationer kan lave fortalervirksomhed på lokalt plan gennem forståelse og anvendelse af lovgivningen for folk med udviklingshæmning. 3. Medlemsorganisationerne har kapacitet til at organisere selvhjælpsgrupper, der består af forældre til udviklingshæmmede.

Målgrupper :

Målgruppen er 500-1000 familier, der er organiseret i Inclusion Ghanas medlemsorganisationer. Der er en overvægt af kvinder blandt medlemmerne. Der er fokus på at få identificeret gode mandlige rollemodeller.

Resume:

Organisationer i Ghana, der er involveret i arbejdet for mennesker med udviklingshæmnings vilkår, ønskede at styrke samarbejdet mellem organisationerne og dannede paraplyorganisationen Inclusion Ghana. Inclusion Ghana fungerer dels som talerør for organisationerne i forhold til myndighederne, dels i forhold til den etablerede handicapbevægelse, der primært består af organisationer med fokus på fysiske handicap. Projektet består af tre elementer. 1)Projektet arbejder med kapacitetsopbygning af Inclusion Ghana, der vil føre til en konsolidering af paraplyorganisationen. Herved forbedres Inclusion Ghanas evne til at udøve fortalervirksomhed over for nationale myndigheder. 2).Forbedre medlemsorganisationernes evne til at anvende lovgivningen for handicappede og udøve fortalervirksomhed for folk med udviklingshæmning over for myndigheder på lokalt plan. 3). Dannelsen af forældregrupper, der består af forældre til folk med udviklingshæmning. Her kan forældre dele tanker og oplevelser og hjælpe hinanden i hverdagen.