Tilbage

Dziwani II - Kuti Pantsi na bzacilengwedwe mpsanu! Know - the land and natual resources belong to you!

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2016

Projekt slut:

30.06.2019

Beviliget beløb:

1.567.021,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique

Lokale partnere:

  • AAAJC - Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades

Overordnede mål :

The overall objective is a movement of community-based groups in the province of Tete, which is able to protect its right to land resources when engaging with government and extractive industry companies.

Umiddelbare mål :

The specific objectives are to ensure that: 1. By March 2019, a community network is created between 12 Natural Resource Management Committees (NRMCs) that advocate for the effective implementation of the laws related to extractive industries. 2. By March 2019, AAAJC has enhanced capacity to monitor the implementation of public policies concerning extractive industries (mining and forestry), in order to do evidence-based advocacy. 3. By March 2019, AAAJC will have better knowledge about the implementation of gender mainstreaming in relation to extractive industries, and there will be a greater involvement of women in the decision-making processes regarding the management of natural resources.

Målgrupper :

The first primary target group of the present project is AAAJC, who received capacity building in phase 1. AAAJC consists of 78 members, with 15 working in daily management, and 66 paralegal activists. The second primary target group is, collectively, the communities of Tete province affected by the extractive industries. These include the five previously established communities, and seven newly identified communities. The third primary target group is the women in the communities, as AAAJC has set out the goal to empower women in the second phase of the project. Women will have increased knowledge on their rights, particularly to land and natural resources. Furthermore, community leaders are the fourth primary target group within the communities, as AAAJC first approaches them in order to gain their respect and trust to build dialogue with each other to establish the NRMCs. There are two secondary target groups: the Mozambican government and mining companies. The objective is the same: to consult and enter dialogue with the communities before they are resettled, and also to ensure that the companies receive fair compensation and are resettled to a suitable location.

Resume:

Med dette projekt ønsker vi i samarbejde med vores partner AAAJC at mobiliserer lokalesamfundene i Tete, og oplyse dem om deres rettigheder i forhold til høringsprocesser, rettidig kompensation, genhusning og udbetaling af overskud fra videresalg i forbindelse med multinationale virksomheders udvindelse af naturressourcer i Tete. Projektet bygger oven på erfaringer fra første fase, og fokuserer på at 1) opbygge såkaldte naturressourcekomitéer (NRMC) og mobilisere dem i et fælles lokalt netværk, 2) styrke AAAJC og NRMC’ ernes evne til at monitorere implementeringen af lovgivningen vedrørende naturressourcer og gennemføre et mere strategisk fortalerarbejde både lokalt og nationalt, samt 3) styrke mainstreaming af køn i projektaktiviteterne og øge kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne i NRMC’ erne.