Tilbage

NyTænk

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

30.07.2021

Projekt slut:

22.12.2023

Beviliget beløb:

974.000,00 kr.

Samlet buget:

974.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh
  • Denmark
  • India
  • Nepal

Overordnede mål :

Den forandring vi gerne vil opnå er at udvide vores målgruppes (danske erhvervsskoleelever 15-25 år) globale horisont, skabe en øget interesse for udviklingsarbejde og en følelse af fællesskab omkring klimaproblematikken på tværs af landegrænser

Umiddelbare mål :

Delmål 1: At etablere ‘NyTænk’ som det nye digitale fagmagasin for danske erhvervsskoleelever inden for energiudvinding, jordbrug, teknologi og byggeri. Dem får de direkte feedback på fra U/NORD samt udvalgte virksomheder og samarbejdsorganisationer i Sydasien. Magasinet skal inddrage elevernes stemmer. Delmål 2: At eleverne bruger magasinets materiale til at generere innovative ideer inden for biogas, solenergi, bæredygtig byggestil og drivhus- og landbrugsteknologi. Delmål 3: At samarbejdsorganisationerne i Sydasien får glæde af elevernes gode ideer og input.

Målgrupper :

Målgruppen for vores indsats er erhvervsskoleelever, dvs. EUD- og EUX-elever i aldersgruppen 15-25 år. I forhold til antal har vi koblet dem med delmålene. Delmål 1: 6000 læsere af magasinets indhold, hvor der vil være minimum 1000 medlemmer af ‘NyTænks’ Facebookgruppe og minimum 12 faste ambassadører er blevet tilknyttet til vores medie. Delmål 2: Undervisning og workshops - i alt 320 deltagere. 80 elever gennemgår undervisningsforløb med skræddersyet materiale fra magasinet. Delmål 3: Mindst 20 af elevernes ideer (en tredjedel af workshop-outputtet) deles med de faglige organisationer i Sydasien. De faglige organisationer i Sydasien deltager i panelet til vores otte workshops.

Resume:

Indsatsens formål er at engagere unge erhvervsskoleelever i aldersgruppen 15 - 25 år i bæredygtige løsninger inden for teknologi, byggeri, jordbrug og energi fra udvalgte udviklingslande i Sydasien. Projektet skal øge målgruppens globale horisont og skabe en følelse af fællesskab omkring på klimaudfordringer på tværs af landegrænser. Der er lagt vægt på praktisk idégenerering af nye løsninger, som kan bruges i elevernes kommende arbejde og faglige profil. DIB og erhvervsskolen U/NORD samarbejder om at lave et helt nyt fagmagasin med bæredygtighedshistorier ved navn ’NyTænk’ for eleverne. Magasinet vil indgår i fire halvårlige forløb af; magasinudgivelse, undervisning, otte workshops og sparring med godt 12 udvalgte ambassadørelever. Det forventes at nå ud til 6000 elever, hvoraf der genereres over 40 ideer på baggrund af historier fra økolandsbyer i Indien, Nepal og Bangladesh.