Tilbage

NGO kapacitetsopbygning for fattigdomsorienteret bæredygtig energi i Sydasien

Organisation:

VedvarendeEnergi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.09.2004

Projekt slut:

30.06.2004

Beviliget beløb:

59.295,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India
  • Nepal
  • Pakistan
  • Sri Lanka

Lokale partnere:

  • Center for Rural Technology (CRT)
  • Grameen Shakti
  • Integrated Development Association (IDEA)
  • Integrated Sustainable Energy and Ecological Development Association (INSEDA)

Resume:

Med det formål at forbedre adgangen til energi for mennesker der i dag lever i fattigdom vil projektet styrke udvalgte NGOer i Bangladesh, Sri Lnaka, Nepal og Indien som støtter fattige grupper med at identificere, organisere og gennemføre bæredygtige energiprojekter. Forbedret adgang til pålidelighed, billig og ren energi er internationalt anerkendt som en vigtig forudsæt-ning for succesfuld fattigdomsbekæmpelse. Projektet vil arbejde med kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer og med lobby - og fortalervirksomhed. Aktiviteterne bygger på mere end 10 års NGO samarbejde i "International Network for Sustainable Energy"(INFORSE).