Tilbage

Crisis and legal counselling for poor and marginalised women in Cameroon

Organisation:

RAW - Rights for All Women

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2008

Projekt slut:

30.06.2010

Beviliget beløb:

464.500,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cameroon

Lokale partnere:

  • Women’s Counselling and Information Centre (WCIC)

Overordnede mål :

At yde juridisk bistand til fattige og marginaliserede kvinder i Littoralprovinsen, Cameroon, samt øge deres viden om egen rettigheder

Umiddelbare mål :

Gennemførelse af: -12 mobile rettighedsklinikker og gratis krisehjælp til fattige og marginaliserede kvinder, herunder kvinder i fængsel -Lobbyisme og fortalervirksomhed mhb. på ændring af juridiske standarder for fattige kvinder generelt og fængslede kvinder i særdeleshed, så deres basale ret til at leve et liv uden vold i alle dens former anerkendes -Gratis rådgivning og repræsentation i retten for 20-35 af de mest fattige og marginaliserede kvinder, der stiftes kontakt med -1 kapacitetsopbygningskursus og 1 strategiseminar varetaget af RAW ift. Den organisatoriske udvikling af WCIC -MS-kursus i Tanzania for den daglige leder, samt en frivillig advokat i syd

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 480 fattige og marginaliserede kvinder i Littoralprovinsen i Cameroon.

Resume:

Projektets hovedmålgruppe er voldsramte fattige kvinder i Littoral provinsen Cameroun. Projektet indlemmes organisatorisk under WCIC (tidligere WCA), der blev oprettet i 2001 mhb. på juridisk rådgivning og repræsentation, krisehjælp og information til og om kvinders rettigheder. WCICs arbejde har afdækket et stort behov for at yde juridisk hjælp til kvinder, som ikke har midler, viden eller netværk til at få deres sag for retten eller blive repræsenteret sagligt her. Kvinderne risikerer alvorlige brud på deres retssikkerhed, hvor vold er en del af dagligdagen. Gennem WCIC sikres der et kontinuerligt pres på de juridiske myndigheder samt en repræsentation af de mest fattige og marginaliserede kvinder i indsatsområdet.