Tilbage

Promoting an Enhanced Framework in Philippine Municipal Fisheries Registration and Licensing

Organisation:

PUGAD

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

997.575,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Tambuyog Development Center, Inc.

Overordnede mål :

At få en forvaltningsmodel for kystfiskeriet til gavn for småfiskere og miljøet.

Umiddelbare mål :

I 2 af de 13 fiskeribanker i Filippinerne gennemføres et samarbejde mellem småfiskernes organisationer, de lokale myndigheder og de statslige institutioner med henblik på at gennemføre registrering og udarbejde og implementere en udviklings plan for det lokale fiskeri.

Målgrupper :

Primær målgruppe: de godt 9000 småfiskere, herunder de kvinder der i dag er samlere af fiskeyngel mv. og sekundær målgruppe: de lokale myndigheder (borgmester, MAO, der er ansvarlig for fiskeri –og landbrugssektoren og planlægnings- og udviklingskontoret ).

Resume:

Projektet arbejder i fiskeribanker (2 ud af 13 mulige), dvs. på tværs af kommunegrænser for at få den bedst mulige forvaltningsmodel for småfiskeriet. Første del omhandler fortalervirksomhed for at færdiggøre registreringen af småfiskere og organisering af disse i kooperativer, herunder også inddragelse af kvinder;- der i dage er holdt udenfor, i fiskerirelaterede aktiviteter,. Anden del er træningsseminarer og workshops for nat-udarbejdeplaner, der sigter på at tilvejebringe forvaltnings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med de lokale myndigheder og statslige institutioner, netop for at opnå en bæredygtig model ift. miljøet og ikke mindst fastholdelse af lokalt fiskeri i fremtiden.