Tilbage

Alfabetisering

Organisation:

MFR's venner i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.06.2006

Projekt slut:

31.07.2006

Beviliget beløb:

49.081,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Senegal

Lokale partnere:

  • Association Nationale des Maisons Familiales Rurales (ANMFR)

Resume:

Projektet udføres af den senegalesiske NGO ANMFR og har som mål i 3 regioner at styrke land-befolkningens kapacitet til at forbedre egen livssituation og reducere fattigdom gennem øget evne til at læse, skrive og regne, samt at løse problemer indenfor sundhed, miljø, landbrugsproduktion, og demokratisk deltagelse. Venskabsorganisationen MFRs Venner i Danmark er en mindre NGO, som siden 1988 har samarbejdet med ANMFR om bistandsprojekter indenfor blandt andet uddan-nelse. ANMFR er en medlemsbaseret bondeorganisation der har til for formål at varetage bønder-nes interesser gennem bl.a. alfabetiseringskurser og teknisk uddannelse indenfor landbrug samt andre fattigdomsreducerende aktiviteter. I perioden1998-2003 gennemførte MFR og ANMFR et 4 års alfabetiseringsprogram (med en Da-nida bevilling på ca. 4,2 millioner Kr.) Den afsluttende evaluering af projektet var positiv, men der var en del forslag til hvordan vi kunne designe et fremtidigt projekt af samme karakter således at nogle af de problemer vi stødte på kan undgås. Vi vurderer at der er gode muligheder for at udføre et vellykket projekt, hvis vi får en mulighed for at få justeret vores forventninger til hinanden, pro-jektet og vores samarbejdsform via et besøg.