Tilbage

Lighed betyder noget! Hos kirgiserne i 2016

Organisation:

AMIS – A More Inclusive Society

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.08.2016

Projekt slut:

31.03.2017

Beviliget beløb:

24.200,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Det overordnede mål med aktiviteten er at sikre et indspark i den folkelige forståelse for og deltagelse i en mellemfolkelig indsats for at skabe lige muligheder for alle som et alternativt svar til den fremherskende new public management tilgang, der udelukkende tager udgangspunk i egne interesser og såkaldt økonomisk effektivitet. Formålet med aktiviteten er at udarbejde og formidle et materiale, der kan bruges i skoler og foreninger til tema om Centralasien, Kirgisistan og dansk indsats for lige muligheder for alle. Det er vigtigt at formulere dette materiale og indspark netop nu, hvor man er ved at reformulere den danske politik på området, hvor det folkelige engagement synes at blive reduceret til alene donationer og uden forståelse for lige muligheders betydning for et samfunds sociale såvel som økonomiske vækst. Aktiviteten handler om at udarbejde en formidlingspakke til f.eks. Et foredrag eller en tematime i skolens udskolingstrin. Vi vil så gennemføre 3 sessioner hhv. som foredrag og som skoletilbud, altså i alt 6 sessioner. Disse oplæg vil også fungere som afprøvning af informationspakken.