Tilbage

Equal Rights for Children with Disabilities

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

2.013.270,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Catholic Diocese of Machakos
  • Diocesan Development Service

Overordnede mål :

Sociale, politiske, økonomiske og miljømæssige barrierer, der forhindrer børn med handikap i at realisere deres ret til uddannelse, er reduceret, børnene er inkluderet og indgår i det socioøkonomiske liv på lige fod med andre børn

Umiddelbare mål :

1. Børn med handikap har rejst deres stemmer, og civilsamfundet har prioriteret og handlet aktivt i forhold til børnenes vilkår 2. Børn med handikap har fået adgang til uddannelse og/eller andre serviceydelser for at forøge deres uafhængighed

Målgrupper :

'- Den primære målgruppe er 2391 fattige børn med handikap og deres pårørende i lokalområderne Kithyoko, Kivaa, Kangonde and Masinga. - Den sekundære målgruppe omfatter lokaladministrationen, skolebestyrelser, lærergrupper, de frivillige sundhedsmedarbejdere og civilsamfundet. - Der er ikke udarbejdet en kønsprofil.

Resume:

Equal Rights for Children with Disabilities gennemføres i et partnerskab mellem Plan Danmark og Catholic Diocese of Machakos - Diocesan Development Service, i 4 områder af Masinga, Kenya. Det konkrete mål er at sikre, at 2391 børn med handikap og deres familier inkluderes i det socioøkonomiske liv på lige fod med andre børn og at de samtidig opnår adgang til uddannelse og andre relevante serviceydelser i lokalsamfundet. På sigt vil børnene herigennem opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt at være bedre stillet til at kunne håndhæve deres rettigheder. Projektet arbejder aktivt med de sociale, økonomiske, politiske, og miljømæssige barrierer, der forhindrer børn med handikaps udvikling og dermed fastholder dem i fattigdom.