Tilbage

Extended Food Economy Project for Burundi Farmers

Organisation:

Baptistkirken i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

31.05.2010

Beviliget beløb:

2.995.535,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burundi

Lokale partnere:

  • Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB)

Overordnede mål :

Sikre fattige bønder i det nordøstlige Burundi en større forsyningssikkerhed, så risikoen for sult og fejlernæring reduceres og bønderne bliver i stand til at organisere sig og engagere sig i samfundet.

Umiddelbare mål :

1. Kapacitetsopbygning af 2.560 bønder/familier i 32 kooperativer gennem organisering og uddannelse af dem, gennem støtte af nødvendige landbrugsredskaber og -materialer, så de bliver økonomisk uafhængige hvad angår fødevareproduktion, og derved undgår fejlernæring. 2. Sikre langsigtet bæredygtighed af intensiv landbrugsdyrkning blandt målgruppen gennem introduktion af miljøvenlig madtilberedning og jordbeskyttende teknikker.

Målgrupper :

Projektet har en primær målgruppe på 32 kooperativer med hver ca. 50 medlemmer/familier, hvilket betyder at i alt 9.600 individer nås. Gennem et roterende kredit-system med geder bliver også en sekundær målgruppe inddraget, da de får del i gedebestanden. Den består samlet af 960 familier og ca. 5.760 individer. Gennem udvælgelseskriterierne og en udvælgelseskomite sikres en ligelig kønsfordeling af medlemmerne i kooperativerne. Hele familien er inddraget i projektet, ligesom eksempelvis enkekvinder vil blive prioriteret i udvælgelsen.

Resume:

Projektet kapacitetsopbygger 2560 af de fattigste landmænd og udsatte grupper i det borgerkrigsramte nordøstlige Burundi, med at genvinde evnen til produktion og egen underhold. Projektet er organiseret omkring 32 landbrugskooperativer som med fælles stald og landbrugsproduktion er udgangspunkt for fællesskab om liv og produktion samt læring i bæredygtige landbrugsteknikker og dyrehold. Heri organiseres undervisning, der suppleres med viden om emner som sundhed, HIV/AIDS, demokrati og menneske,- og specielt kvinders rettigheder og sætter kooperativernes medlemmer i stand til at forstå og være fortalere for egne rettigheder lokalt. Projektet forsyner deltagerne med geder, såsæd, træer, markredskaber, medicin, byggematerialer mm, for at kickstarte produktionen. Projektet tager udgangspunkt i UEBB’s netværk af kirker og benytter dermed deres lokalkendskab og opbakning, men er sigtet på lokalsamfundet bredt.