Tilbage

Etablering af ungestyret ’Hip Hop Uta’ i El Alto, Bolivia

Organisation:

Rapolitics

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.06.2016

Projekt slut:

01.06.2018

Beviliget beløb:

499.994,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Asociación Socio Cultural “Khana Aru Imanthata” (K.A.I)

Overordnede mål :

Formålet er at kompetenceudvikle KAI organisatorisk og styrke partnerskabet mellem KAI og RAPOLITICS ved at etablere et ”Hip Hop Uta” i El Alto, som både bliver KAIs hovedkontor og et ungestyret kulturcenter der danner rammen om a) KAIs løbende projektaktiviteter, b) en række ind-komstgenererende tiltag og c) nye initiativer der fremmer medborgerskab og fortalervirksomhed og d) El Alto ungdomsråds hovedkontor. Indsatsen vil igangsætte fire processer (P): P # 1: Etablering af en platform i El Alto, der styrker KAIs position som en stærk ungdomsorganisation og hvorfra nye projekter og initiativer skal udvikles og udføres P # 2: Kapacitetsopbygning af KAI ved styrkelse af organisationens struktur (organisering og økonomi) og kompetenceudvikling af organisationens medarbejdere, medlemmer og frivillige P # 3: Styrkelse af KAI’s demokratiske kapacitet til at inddrage unge frivillige i foreningens organisation, udvikling og projektarbejde og dermed styrkelse af ungdomskulturen i El Alto P # 4: Styrkelse af samarbejdet mellem RAPOLITICS og KAI ved erfaringsudveksling omkring ungestyring, medborgerskab, fortalervirksomhed og indkomstgenererende aktiviteter.

Umiddelbare mål :

1. KAI positionerer sig som en stærk ungdomsorganisation med et veletableret og forankret center for ungedrevet kultur centralt i El Alto, hvilket har potentialet til at de kan blive taget mere alvorligt / anerkendt af fx kommunale stakeholders og således bringe KAI endnu mere ud af undergrunden og placere hip hop-kulturen som et legitimt redskab til at arbejde med youth empowerment. 2. KAI vil kunne arbejde mere strategisk med fortalervirksomhed og dermed kunne præge de-batten og sætte dagsorden endnu mere end de har været i stand til at gøre indtil nu. HHU kan også bruges som et ”advocacy-produkt” i sig selv og som et advocacy platform for unge, som ellers oplever, at der ikke bliver lyttet til dem 3. Teamet bag KAI får et kompetenceløft der vil gøre dem i stand til at kunne løfte flere og/eller større projekter i fremtiden. De vil få således flere projektmuskler, hvilket er nødvendigt i for-hold til at være en stærk aktør i civilsamfundet, herunder tiltrække flere samarbejdspartnere og potentielle donorer. 4. Marginaliserede unge i El Alto vil få et sted, hvor de kan udvikle sig selv, få læring og opar-bejde erfaring inden for ungdomsaktivisme, fortalervirksomhed og medborgerskab . Jo flere unge der involveres i HHU og bliver kompetenceudviklet, jo stærkere er det team omkring KAI og jo stærkere bliver KAIs rolle i civilsamfundet

Målgrupper :

Målgruppen er marginaliserede unge ellem 13-25 år, der er opvokset i El Alto og som børn af andine migranter fra højlandet betragter sig som etniske Aymara eller Quechua.

Resume:

Formålet med partnerskabsindsatsen er at kompetenceudvikle KAI organisatorisk samt styrke partnerskabet mellem KAI og RAPOLITICS. Det vil vi gøre ved at etablere et centralt Hip Hop Uta i El Alto (Uta betyder ”hjem” på Aymara), som både bliver KAIs hovedkontor samt et ungestyret kulturcenter, der vil danne rammen om a) KAIs løbende projektaktiviteter, b) indkomstgenererende tiltag og c) nye initiativer der fremmer medborgerskab og fortalervirksomhed. Partnerskabsindsatsen bygger på KAIs mangeårige erfaringer med at involvere og støtte børn og unge i deres samfundsengagement via deltagelse i urbane kulturelle udtryksformer, som KAI bruger som et middel til at fremme social integration og skabe forandring i samfundet. Indsatsen vil ligeledes bygge videre på - og styrke - partnerskabet mellem KAI og RAPOLITICS ved at skabe et fundament for nye fælles projekter og ved at lede til værdifuld erfaring for begge organisationer omkring arbejdet med unge og medborgerskab, fortalervirksomhed og indkomstgenererede aktiviteter.