Tilbage

Climate Change and Ethnic Minorities In Northern Vietnam

Organisation:

ADDA

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.07.2014

Projekt slut:

30.06.2017

Beviliget beløb:

4.544.852,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Center for People and Nature Reconciliation

Resume:

Projektets formål er at kapacitetsopbygge og styrke etniske bønder og eksisterende bondegrupper i det nordlige Vietnams bjergområder indenfor klimaændringsproblematikker, anvise klimatilpassede landbrugsmetoder gennem markskoler, give bondegrupperne indflydelse på planlægning og politiske processer samt advokere for bondegrupperne på nationalt og globalt niveau. Projektområdet er domineret af udbredt erosion som følge af klimaændringer samt uheldige kultiveringsteknikker. Der gennemføres kapacitetsopbygning til personale i stedlige landboforeninger, lokalregeringer samt regeringsorganisationer i projektområdet, for derigennem at arrangere workshops samt policy- og planlægningsmøder inkluderende bondegrupperne. Ydermere vil der blive gennemført workshops og konferencer på nationalt og internationalt niveau samt mediekampagner, særligt med tanke på projektresultater og fortalervirksomhed for etniske minoritetsbønder.