Tilbage

Organisational Development of YET

Organisation:

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.12.2011

Projekt slut:

28.02.2014

Beviliget beløb:

865.387,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Youth Empowerment and Transformation Trust (YET)

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at skabe ansvarlige og indflydelsesrige ungdomsorganisationer i Zimbabwe

Umiddelbare mål :

1. Til december 2013 er YET’s rådgivningstilbud og interne forvaltning af deres puljeordning blevet styrket i relevans og transparens overfor YET’s medlemsorganisationer 2. Til december 2013 reflekterer YET’s kurser både en øget kapacitet hos YET samt en strategisk planlægning på baggrund af medlemsorganisationernes og YET’s prioriteringer. 3. Til december 2013 har YET og dens medlemsorganisationer øget viden og gejst om de forandringer unge kan opnå gennem fortalervirksomhed inde for ungeområdet.

Målgrupper :

De to primære målgrupper er: unge i YET’s medlemsorganisationer og sekretariatsmedarbejdere hos YET, der tilsammen udgør 481 unge. Der lægges vægt på inddragelse af kvinder og strukturelle kønsuligheder. Den sekundære målgruppe er den bredere ungdom i Zimbabwe.

Resume:

Partnerskabet søger, at styrke både Youth Empowerment and Transformation Trust (YET) og dennes medlemsorganisationers kapacitet. Målgruppen omfatter ca. 500 unge i Zimbabwe som arbejder for eller er medlem af YET. Projektet vil styrke den forvaltningsmæssige del af YET’s puljearbejde, sætte fokus på YET’s rådgivnings- og træningsydelser og hvordan disse kan imødekomme de behov, som medlemsorganisationerne har. Projektet fokuserer endvidere på hvorledes YET kan være med til at støtte op om unges indflydelse ved brug af fortalervirksomhed og hvordan YET som ungdomsparaply kan gøre deres egen stemme og indflydelse endnu mere gældende. Projektet kan blive udfordret af politisk ustabilitet, indskrænkelse af det politiske rum, finansiel ustabilitet, samt udskiftning i YET’s medarbejderstab.