Tilbage

ACT NOW AGAINST POLITICAL VIOLENCE RAPE AND TORTURE

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

15.03.2011

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

499.086,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • National Constitutional Assembly, Zimbabwe

Resume:

Organiseret vold mod politisk aktive kvinder– ’politisk vold’ –, der kæmper for demokratiske rettigheder i Zimbabwe er et stigende problem, både for de enkelte ofre og for kvinders adgang til politisk deltagelse. Et repressivt politisk miljø og manglende koordinering blandt civilsamfundsorganisationer har forhindret dette problem i at blive adresseret. Dette projekt sigter mod at mobilisere politisk aktive kvinder fra the National Constitutional Assembly, Zimbabwe Congress of Trade Unions og Zimbabwe National Students Union i kampen mod politisk vold, samt gennemføre en kampagne mod politisk vold som en platform for at fremme menneskerettigheder i Zimbabwe. Gennem fortalervirksomhed, netværk og uddannelse søger dette projekt at styrke politisk aktive kvinder i deres kapacitet til at deltage politisk og sætte politisk vold på den politiske dagsorden både i Zimbabwe, det sydlige Afrika, Danmark og EU. Via rådgivning på lokalt plan søger projektet desuden at skabe handlemuligheder for ofre for politisk vold.