Tilbage

Aktivitetshus for unge forældreløse i Zimbabwe

Organisation:

Disuzo Kwekwe

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.12.2010

Projekt slut:

31.12.2013

Beviliget beløb:

499.900,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Phakamani

Overordnede mål :

Social indsats for at unge bliver bedre rustet til at se muligheder for liv og at forebygge udbredelsen af HIV/AIDS.

Umiddelbare mål :

Unge i Kwekwe distrikt får redskaber til at opbygge en livsstil, der forebygger HIV/AIDS

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er 500-1000 unge forældreløse kvinder og mænd i alderen 12-25 år i Zhombe District med lige meget vægt på begge køn.

Resume:

Skabelse af aktivitetshus i Zimbabwe for forældreløse unge i alderen 12-20 år kan benytte. Aktivitetshuset skal indeholde forskellige tilbud, nemlig syværksted, computercafé og et forum, hvor der kan oplyses om HIV/AIDS. Derudover vil der være en landbrugsafdeling (substistens/nyttehave niveau), der skal sikre de forældreløse og pårørendes ernæring. Formålet med det hele er, at de unge får redskaber til at klare sig bedre i deres hverdag i form af nogle færdigheder i syning, computer og mindre risikofyldt adfærd ift. AIDS. P.t. bliver de let ofre for et liv med kriminaltiet, prostistution, vold og er lette at rekruttere til at skabe politisk uro. Phakamani har etableret syværksted, computercafé og klargjort til substistens landbrug med mulighed for at kunstvande. Disse skal danne grundlag for projektet.