Tilbage

Forankring af nye produktionsmetoder i et stærkere FECAFEB

Organisation:

Kooperationen

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

12.05.2022

Projekt slut:

31.08.2023

Beviliget beløb:

499.999,00 kr.

Samlet buget:

499.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Federacion de Caficultores y Exportadores de Bolivia

Resume:

FECAFEB er den eneste organisation, der arbejder for og med de små kaffeproducenter i Bolivia. Men organisationen har brug for at blive styrket både organisatorisk og økonomisk. Derfor fokuserer vi i denne indsats bl.a. på at styrke FECAFEB gennem dialog med medlemmerne og gennem workshops centreret om både formelle rammer, nye forretningsområder og et styrket netværk for FECAFEB. Samtidig vil indsatsen udbrede resultaterne af en række forsøg med nye økologiske dyrkningsmetoder for kaffe, der blev afprøvet i seneste indsats, men hvor udbredelsen af metoderne blev svækket af covid-19-pandemien. Undervisningen i de nye metoder, der kommer til at foregå ude i de lokalsamfund, hvor kaffeproducenterne bor, vil også understøtte målsætningen om et stærkere FECAFEB samtidig med, at mange flere kaffeproducenter får ny viden om simple tiltag, de kan implementere i deres egen produktion.