Tilbage

Tanzania NCD Alliance Capacity Development phase 1

Organisation:

Kræftens Bekæmpelse

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

30.06.2016

Beviliget beløb:

1.999.940,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Tanzania NCD Alliance

Overordnede mål :

At reducere sygdomsbyrden i Tanzania

Umiddelbare mål :

1. At Tanzania NCD Alliance (TANCDA) har udviklet sin kapacitet og struktur som NCD patienternes interesseorganisation og vil være den samlende og legitime organisation i arbejdet med at forebygge og kontrollere NCDs. At TANCDA vil være respekteret som vidensformidler og partner for politikere, medier og andre beslutningstagere og tilbyde frivillig støtte til patientgrupper og oplysning i lokalsamfund. 2. At TANCDA har arbejdet succesfuldt for at styrke nationalt lederskab, regeringsførelse og ansvarlighed i forhold til at forstærke initiativer for forebyggelse og kontrol af NCDs. 3. Befolkningerne i 10 distrikter modtager oplysning om NCD risikofaktorer, forebyggelse og kontrol, og bevidstheden om NCDs er forøget i de 10 distrikter. Patientstøtte ydelser er udviklet og testet.

Målgrupper :

NCD Alliancens organisation inklusiv NCD bestyrelsen, komiteer, under bestyrelsen ca. 90 personer 357 medlemmer af parlamentet 10 lokalafdelinger og med ca. 100 frivillige og 20 til 30 sundhedsarbejdere Omkring 25.000 hjerte, kræft, lunge og diabetespatienter med deres familier og lokalsamfund, ca. 1.000.000 mennesker, igennem massemedier som radio og fjernsyn Sekundær målgruppe: Sundhedsministeriet, medlemmer af parlamentet, lokale sundhedsmyndigheder, lokale parlament i to soner, hospitaler og klinikker i de samme to soner, hospitalsledelser, journalister og andet medie personale Der er både mænd og kvinder i målgruppen

Resume:

1. Formålet med projektet er, at Tanzania NCD Alliance (lokal partner) vil udvikle sin kapacitet og blive en stærk interesseorganisation for NCD (Non-communicable disease ) patienter, pårørende og folk engageret i kampen mod NCDs. Kapaciteten vil blive udviklet i en aktionslæringsproces, hvor TANCDA arbejder for politisk handling fra regeringen igennem lobbyaktiviteter og oplysning i befolkningen. Det er centralt for projektet, at TANCDA når ud til de fattigste mennesker på landet og i mindre byer, derfor oprettes 10 lokalafdelinger, der som deres første opgave efter at have modtaget uddannelse, skal gennemføre en mediekampagne og screeningsevent for at skabe opmærksomhed og oplysning om NCDs. Udvikling af ledelse vil være centralt og tage udgangspunkt i CIVICUS’s LTA og MANGO principperne. Erfaringerne vil løbende bearbejdes og indgå i udviklingen af organisationen og dens kapacitet.