Tilbage

Rehabilitering af seksuelt misbrugte og socialt udsatte Piger

Organisation:

Dansk Vietnamesisk Forening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

31.12.2008

Beviliget beløb:

995.464,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Ho Chi Minh City Child Welfare Association

Overordnede mål :

At øge rehabiliterings-, fundraising og netværksevnen blandt ansatte i Little Rose Warm Shelter og Ho Chi Minh Child Welfare Foundation

Umiddelbare mål :

1. Rehabilitering af beboerne i Little Rose Warm Shelter, Ho Chi Minh City 2. Kapacitetsopbygge personalet i Little Rose Warm Shelter og Ho Chi Minh Child Welfare Foundation 3. Øge fortalervirskomhedsindsatser gennem øget netværksarbejde og vidensdelingsaktiviteter med lokale NGOere, INGOere og myndigheder

Målgrupper :

'- Primær målgruppe er beboerne på Little Rose Warm Shelter - Sekundære målgrupper er ansatte på Little Rose Warm Shelter samt Ho Chi Minh Child Welfare foundation Alle beboerne er piger og de fleste ansatte i de to organisationer er kvinder, så der er en klar kønsprioritering.

Resume:

I samarbejde med Ho Chi Minh Child Welfare Foundation i Vietnam sigter projektet mod 1) at muliggøre rehabiliteringen af de ca. 25 seksuelt misbrugte og socialt udsatte piger i Little Rose Warm Shelter, Ho Chi Minh City, 2) at kvalificere og uddanne 7 ansatte i Little Rose Warm Shelter gennem dels psykologiundervisning samt et antal workshops og seminarer, 3) at øge fortalerevnen, fundraisingevnen og netværksevnen i HCWF, således at bæredygtigheden forbedres og myndighederne sætter større fokus på problematikken omkring seksuelt misbrugte børn og relaterede problemer som trafficking, prostitution etc. i Ho Chi Minh City samt i omkransende provinser. Det øgede netværk sigter både mod lokale NGOere, lokale myndigheder, politikere, faglige netværk, INGOere og private virksomheder. HCWF oppebærer pr. 1.1.2005 tillige midler fra den danske ambassade i Hanoi til et 3-årigt udviklingsprojekt for drengegadebørn i HCMC.