Tilbage

Sport der fremmer bæredygtige Civilsamfund

Organisation:

Skovby Sportsklub

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.09.2022

Projekt slut:

15.01.2023

Beviliget beløb:

35.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Resume:

Formålet med oplysningskampagnen skal være at udbrede kendskabet til livet og den hverdag som mennesker lever under på Zanzibar. Det projekt Skovby Sportsklub har med ZESI er et eksempel på, hvordan sport kan være med til at samle civilbefolkningen gennem sport. Vi ønsker at lave podcast serie på 5 podcasts, med centrale personer fra ZESI, Skovby sportsklub, samt forskellige personer, som enten har været en del af vores projekter, som spiller, træner, leder mm, eller været modtager af vores materialer fra containerne. Oplysningsaktiviteten vil foregå på engelsk og dansk. .1-2 af podcast serien vil foregå på dansk og 3-4 vil foregå på engelsk. Den primære målgruppe for oplysningskampagnen er Skovby sportsklub medlemmer, og deres omgangskreds, men også medlemmer af andre sportsforeninger i Østjylland. Det er vores overbevisning at de fleste, hvis ikke alle i målgruppen vil forstå engelsk. Den sekundære målgruppe vil være alle der har en interesse for udvikling af civilsamfund.