Tilbage

YOUTH PEACE AMBASSADORS ON THE MOVE

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.05.2020

Projekt slut:

01.06.2021

Beviliget beløb:

499.968,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Youth Empowerment Synergy

Overordnede mål :

Det overordnede mål med indsatsen er at sikre fred i forbindelse med præsident-valget i Ghana i december 2020 i tre konfliktramte områder i det nordlige Ghana

Umiddelbare mål :

1) Udvalgte unge har styrket deres kapacitet og opnået færdigheder i at facilitere lokal sammenhæng og konfliktforebyggelse med henblik på at forhindre vold og uro under det kommende valg. 2) Gennem frivillig deltagelse, samarbejde og netværk har unge organisationer forstærket deres forståelse af lederskab i fredsopbygning og konflikt transformation i det nordlige Ghana.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er: - 350 unge i de tre udvalgte områder - og omkring 1000 unge i forbindelse med Unge for Fred fora og YPA (Youth Peace Ambasadors)handlingsplaner. - 60 deltagere i " Unge Freds Ambassadør" lejren - 60 unge valgobservatører Den sekundære målgruppe er: - Den sekundære målgruppe: - Unge bliver nået gennem YPA (Youth Peace Ambassadors) handlingsplaner med 3 steder x 150 mennesker hvert sted vil 450 mennesker blive nået som et minimum. - Lokalsamfund oplyses og informeres af YPA (Youth Peace Ambassadors) aktiviteter. Med 90 udsendte YPA-valgobservatører på 45 udpegede steder vil vælgere fra mindst 45 valgsteder nås som sekundær målgruppe. - VOY-koalitionen (YES- Ghana har i øjeblikket 22.000 tilhængere på SoMe platforme - TV / radiokomponent (mindst en million mennesker nået)

Resume:

Projektet er en 10 måneders koncentreret indsats, der arbejder for at sikre fred i forbindelse med valget i Ghana i december 2020, gennem aktiv inddragelse af unge i de tre hårdest konfliktramte områder i det nordlige Ghana. Aktiviteterne sikrer, at unge tager del, arbejder sammen og bliver set – gennem offentlige møder med relevante aktører, og ikke mindst som valgobservatører under selve valghandlingen. En udvalgt flok, der repræsenterer ungdomsorganiseringer i de tre områder, vil gennemgå kapacitetsopbygning på en Peace Camp, hvor de bliver Youth Peace Ambassadors og har udarbejdet handlingsplaner, der derefter implementeres lokalt. Delmål: KAPACITETSOPBYGNING: Unge har opbygget kapacitet og tilegnet sig relevante færdigheder for og erfaringer med at styrke samhørigheden i deres lokalsamfund samfundet for at forhindre konflikt og vold i forbindelse med valget. SAMARBEJDE OG HANDLING: Ungdomsorganisationer har styrket deres aktive rolle inden for fredsopbygning og konflikt i det nordlige Ghana gennem frivilligt engagement og netværkssamarbejde. Unge er ofte en del af problemet – i dette projekt har de selv krævet at deltage i løsningen.