Tilbage

REEP ON THE MOVE

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

01.07.2015

Beviliget beløb:

210.183,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Rural Education for Empowerment Programme in Ghana (REEP-Ghana)

Overordnede mål :

Pigers uddannelsesniveau er højnet – og pigers uddannelse bliver anskuet som en rettighed og ikke et privilegie i Kumbungu distrikt

Umiddelbare mål :

1) Senior High Schools (SHS) piger er blevet støttet aktivt i at kunne agerer som kvindelige rollemodeller 2) Forældrene i de 8 udvalgte lokalsamfund har øget forståelse for betydningen af og behovet for pigers uddannelse 3) REEP Ghana har som civilsamfundsorganisation øget sin kapacitet indenfor fortalervirksomhed

Målgrupper :

1) Piger fra landkommunerne, der har afsluttet folkeskolen og er i / har afsluttet JHS. Denne hovedgruppe af piger er opdelt i to forskellige grupper, nemlig: - 50 kvindelige peer to peer aktivister - kaldet REEP piger - udvalgt fra SHS til at blive trænet i lederskab, kampagneførsel og sensibilisering af forældre og kammerater - 200 piger, der i øjeblikket er i JHS eller har afsluttet JHS uden at fortsætte. 2) Forældre i Kumbungu District fra 8 udvalgte lokalsamfund nemlig; Dalun, Kumbungu, Zangbalun, Gbulun, Zugu, Voggu, Tibung og Singa

Resume:

Det handler om ‘bottom up female empowerment’ Projektet handler om at sikre unge pigers adgang og ret til gymnasieuddannelse, i Kumbungu distriktet i det nordlige Ghana. Forældre skal motiveres til at sende deres piger i skole, gennem interaktive radioprogrammer, landsbybesøg og kampagne. Der opbygges et ‘peer to peer’ korps af gymnasiepiger, der skal trænes i at agere rollemodeller for deres jævnaldrende og vise, at piger også skal og kan klare en gymnasieuddannelse. Desuden skal 100% to the Childrens’ samarbejdspartspartner REEP Ghana som en ung organisation kvalificere sin position i civilsamfundet ved at opbygge kapacitet til fortalervirksomhed. En af projektets underliggende antagelser er at organisationens personale (og frivillige) modtager den relevante træning – og forbliver motiveret gennem processen til at fortsætte arbejdet og til at gøre det effektivt. Det hele foregår i Kumbungu distriktet, hvor REEP har et solidt fundament.