Tilbage

Mikrokredit til enlige mødre

Organisation:

4FairLife

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

31.12.2007

Beviliget beløb:

1.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Krobo Danish Association (KROBODAN) Ghana

Overordnede mål :

Forbedre livsvilkårene for enlige mødre i distriktet gennem mikrokredit-finansiering af indkomstskabende virksomhed (IGA) og uddannelse.

Umiddelbare mål :

1. Mobilisere og træne 200 enlige mødre, danne solidaritetsgrupper og yde mikrokredit til IGA, så 80% efter 3 år fungerer selvstændigt uden assistance. 2. Kapacitetsopbygning hos partner til at administrere og håndtere mikrokredit til IGA for enlige mødre. 3) Påvirkning af lokale myndigheder / politikere til at tage sig af problemer, som de marginaliserede i distriktet reelt har.

Målgrupper :

1. Primær målgruppe er enlige mødre i distriktet (anslået ca. 50% af distriktets mødre). 2. Sekundær målgruppe er deres børn, fordi deres uddannelse vil være et krav for at kunne kvalificere sig til et lån

Resume:

Projektet yder 2005-2007 mikrokreditfinansiering af indkomstskabende aktiviteter (IGA) til 200 enlige mødre - områdets mest marginaliserede gruppe - i Yilo Krobo District, E.R., Ghana. IGAer er analyseret og udvalgt inden for 2 produktområder med relativt lave risici : oliepalme-produkter og genbrugsglasperle-produktion. Om produktudvikling og afsætning af glasperler samarbejdes med Bülow Glas Bornholm A/S. Inspireret af Ghana Denmark Community Programme (GDCP) i Nordghana, ansættes og uddannes en projektledelsesstab (PMS), hvilket samtidig bidrager væsentligt til kapacitets-opbygning af partneren, KROBODAN Ghana. PMS udvælger og uddanner enlige mødre, der godkendes til lån, og organiseres i solidaritetsgrupper. Uddannelsen foregår, som kurser, “sidemandsoplæring” og efterfølgende opfriskningskurser. Samtidig søges indflydelse, politisk og via CSOer, på distriktsniveau inden for projektets politikområder.