Tilbage

Barnevognsmarch - Gå for verdens mødre

Organisation:

Sex & Samfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

01.12.2021

Projekt slut:

01.07.2023

Beviliget beløb:

948.366,00 kr.

Samlet buget:

1.364.016,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Sex & Samfund og UNFPA vil engagere og mobilisere danske forældre, deres familier og venner i kampen mod mødredødelighed i verden, fordi ingen skal dø, når de giver liv. En barnevognsmarch vil være det centrale element, hvor et optog af forældre og barnevogne i forbindelse med Mors Dag marcherer gennem byen. Marchen skal sikre, at ingen glemmer de 800 kvinder, der hver dag mister livet ifm. graviditet og fødsel. Med støtte fra Engagementspuljen vil vi udvikle og lancere de første to udgaver af Barnevognsmarchen i Danmark - først i København og efterfølgende i mindst 4 andre byer. Det er vores intention at opbygge et ejerskab i målgruppen (primært forældre med mindre børn), med henblik på at gøre det bæredygtigt og skalérbart til hele landet, og for at udvikle en bevægelse på tværs af landet, der kæmper for retten til ikke at dø for at give liv. En bevægelse, der på sigt, kan udvikle handlemuligheder og indsatser, der bidrager direkte til arbejdet i udviklingslandene.