Tilbage

Food security and sustainable farming systems in Mazowe, Zimbabwe

Organisation:

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

15.12.2009

Projekt slut:

15.12.2012

Beviliget beløb:

885.020,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Development Aid From People to People Zimbabwe

Overordnede mål :

Opbygge kapacitet hos småbønder i Zimbabwe således at de er i stand til at forbedre deres levevilkår og bryde ud af fattigdom gennem bedre udnyttelse af landbrugets potentiale og gennem en styrket organisationsform

Umiddelbare mål :

'- Øge fødevaresikkerheden og sikre bæredygtige landbrugssystemer blandt småbønder i projektet - Skabe levedygtige strukturer for småbønder i projektområdet, hvor de organiseres og har mulighed for formulere deres egne interesser - Videregive forbedrede landbrugsmetoder til en bredere vifte af bønder via Extension Service under Landbrugsministeriet

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 500 småbønder, både mænd og kvinder i Mazowe District og deres familier. Den sekundære målgruppe er 10 Extention Workers fra Landbrugsministeriet og 8000 småbønder som de når direkte gennem deres arbejde.

Resume:

For at opnå fødevaresikkerhed og vende den økonomiske nedtur må Zimbabwe satse på de mange småbønder og landets gunstige betingelser for landbrugsproduktion. Projektet organiserer 500 småbønder i Mazowe distrikt om at øge deres produktivitet, fødevaresikkerhed og leveforhold. Bønderne organiseres i klubber hvor de modtager træning, teoretisk og især praktisk i modelmarker og haver; de lærer af hinanden og er fælles om indkøb og salg til bedste priser. Træningen omfatter bæredygtige landbrugsteknikker, der tager hensyn til miljøet og klimaforandringer som mindre regn. Klubberne er et bidrag til styrkelse af civilsamfundet. Bønderne får erfaring med at deltage i beslutnings processer & udtrykke deres mening og står stærkere organiseret. Projektet arbejder tæt sammen med regeringens landbrugskonsulenter lokalt, som modtager træning og deltager i projekt-aktiviteter. Herved udbredes erfaringer og nye bæredygtige landbrugsteknikker til et langt større antal bønder.