Tilbage

Empowerment of orphans and other vulnerable children in Busede Sub Country

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2010

Projekt slut:

28.02.2012

Beviliget beløb:

499.999,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Child friendly Initiative Uganda (CFIU)

Overordnede mål :

At støtte forældreløse børn i Busede gennem udvikling af organisationens kapacitet, og vise lokale myndigheder, hvordan man kan støtte forældreløse- og andre sårbare børn gennem små projekter.

Umiddelbare mål :

A) 31. december 2011 har CFIU den organisatoriske og menneskelige kapacitet til at sikre børnene deres rettigheder, samarbejde og netværke med relevante NGO’ere og lokale myndigheder. B) 31 december 2011 har CFIU etableret samarbejde og netværk med mindst 5 lokale og landsdækkende NGO’ere, der arbejder for forældreløse- og andre sårbare børn, med henblik på at få lokale myndigheder og grupper til at bevilge midler til at støtte børnene. C) 31. december 2011 har de 250 børn i projektet haft mulighed for deltager i aktiviteter der giver dem styrke til forbedre deres levevilkår, udvikle deres selvværdfølelse, og genoprette deres håb for en bedre fremtid. 250 børn, unge og omsorgsgivere er blevet tilbudt undervisning i beskyttelse mod overgreb, hvordan man giver børnene omsorg, og de er blevet tilbudt rådgivning og vejledning. Mindst 150 personer i lokalsamfundene er blevet oplyst om HIV/AIDS, alle former for overgreb mod børn, samt stigmatisering.

Målgrupper :

Max. 250 forældreløse børn og unge – 111 piger – 107 drenge.

Resume:

Siden 2004 har en gruppe af frivillige støttet en gruppe på ca. 600 forældreløse børn og deres omsorgsgivere i Busede Subward, Jinja. Projektet har som mål at støtte 250 forældreløse børn og deres omsorgsgivere, ved at sikre at børnenes rettigheder bliver overholdt i forhold til skolegang, bedring af levevilkår, ret til et familieliv, sikring af adgang til sundhedsydelser m.v. Børnene og de unge vil få tilbudt undervisning i livsfærdigheder, og der vil blive lejet lokaler, hvor børnene og de unge kan deltage i socialt samvær, få undervisning og bruge computere. I strategien indgår, at man vil udvikle den organisatoriske kapacitet og de frivilliges faglige ressourcer, således at projektet kan påvirke myndigheder og organisationer til at tage ansvar for de forældreløse børn, og fortsætte som et projekt baseret på hovedsagelig frivillig arbejdskraft.