Tilbage

Empower civil society and strengthen food security for farmer families

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.09.2013

Projekt slut:

29.02.2016

Beviliget beløb:

2.442.198,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • National Organic Agricultural Movement of Uganda (NOGAMU)

Overordnede mål :

At etablere og institutionalisere en Farmer Family Learning Group (FFLG) tilgang til fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og landdistriktsudvikling under forskellige organisatoriske og samfundsmæssige forhold i Uganda.

Umiddelbare mål :

1) At etablere, implementere, monitorere og dokumentere udviklingen af FFLG-grupper baseret på en stærk deltagerorientering og gensidig læring. 2) At opbygge organisatoriske rammer omkring udviklingen af FFLG, herunder monitorering, vejledning og etablering af et netværk til lærings -og erfaringsudveksling, som kan sikre bæredygtigheden af FFLG tilgangen. 3) At etablere og styrke kapaciteten til fortalervirksomhed i de gennemførende organisationer og i FFLG-grupperne med henblik på fortalervirksomhed for økologiske metoder i lokalområderne og for at styrke fortalervirksomhed for lokal udvikling.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er familiemedlemmerne i de 111 FFLG-grupper (Caritas Kampala 24 grupper, URDT 36 grupper, A2N 36 grupper, Sulma Foods 15 grupper), der deltager i dette projekt. Hver gruppe omfatter i gennemsnit 20 husstande, så projektet når mindst 2200 husstande. I gennemsnit har hver husstand seks medlemmer, hvilket betyder at mere end 13.000 mennesker får udbytte af projektet. Den sekundære målgruppe er de lokalsamfund, hvor FFLG etableres og personalet i de fire gennemførende organisationer, samt alle medlemsorganisationer i NOGAMU.

Resume:

Det foreslåede projekt har til formål at etablere og institutionalisere Farmer Family Learning Group (FFLG) tilgangen til bæredygtig landbrugs-og lokalsamfundsudvikling i Uganda, og anvende denne tilgang til styrkelse af kapaciteten til fortalervirksomhed på FFLG og organisationsniveau. Projektet foregår i partnerskab mellem Økologisk Landsforening og NOGAMU samt fire forskelligartede medlemsorganisationer fra tre forskellige ugandiske regioner. Det foreslåede projekt trækker på erfaringer fra tidligere projekter, bl.a. en partnerskabsaktivitet mellem NOGAMU og OD, samt identificerede behov indenfor de fire medlemsorganisationer. Ved projektets afslutning vil der være mindst 48 uddannede eksterne facilitatorer i de fire medlemsorganisationer, og 111 FFLG med kapacitet til at medudvikle økologisk landbrug for bedre fødevaresikkerhed samt målrettet kontekst-relevant fortalervirksomhed. FFLG-tilgangen vil være en veletableret strategi i alle organisationer, og erfaringerne vil være velbeskrevne og tilgængelige for fremtidig anvendelse.