Tilbage

Strengthening engagement between communities and duty bearers to improve NCD service delivery in Kamuli district, Uganda

Organisation:

Hope Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.04.2019

Projekt slut:

30.09.2020

Beviliget beløb:

499.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • KAMULI NETWORK OF NON GOVERNMENT ORGANISATIONS

Overordnede mål :

The overall impact aimed at in this project, is to improve health of citizens in Kamuli district, Uganda. The project’s development objective is to “Promote access to NCD health services in Kamuli district, by August 2020”.

Umiddelbare mål :

1. To promote awareness of a healthy life style which can prevent NCDs and promote awareness of citizens' rights 2. To strengthen the capacity of 33 Neighborhood Assemblies (NAs) and Kanengo in self-sustainability. 3. To strengthen the engagement between communities and duty bearers for improved NCD service delivery in Kamuli district.

Målgrupper :

Primary target groups are defined to be: • 33 Neighbourhood Assemblies in the 13 sub-counties, i.e. the 21 NAs in the 7 sub-counties from the 2017 NCD project and 12 new NAs, to represent the remaining 6 sub-counties. The 33 NAs will have 1650 members (50*33). • 129 Village Health Workers: 105 existing VHWs from the 21 NAs involved in 2017 NCD project plus 24 new VHWs (2 in each new NA) Secondary target groups are the duty bearers at sub-county level and district level: • Duty bearers at sub-county level: Sub-county chiefs, person in charge of Health Center 3 and 4s, chairperson of Local Council 3 and 1. • Duty bearers at district level: District health officers, chief administrative officer, District Community Development Officer, District planner, speakers, Chairperson of Local Council 5, Secretary of Health. • The National Commissioner for NCDs.

Resume:

Som det er tilfældet i mange andre områder af Uganda og resten af verden, lider en stor del af befolkningen i Kamuli distriktet i Uganda af ubehandlede, ikke-smitsomme sygdomme (NCDs), som fx diabetes og forhøjet blodtryk. De primære årsager er manglende viden hos borgerne og de lokale sundhedsmyndigheder, men især mangel på udstyr og medicin. Der hvor Hope Danmarks partner, KANENGO, har etableret lokale borgerråd (Neighbourhood Assemblies) og trænet frivillige sundhedsarbejdere, er viden større og beslutningstagere i højere grad opmærksom på NCDs. Da midler til sundhedsområdet, herunder NCD, tildeles på nationalt og distriksniveau, vil projektet skabe så meget opmærksomhed som muligt om NCDs i hele Kamuli distriktet. Projektet vil forsøge at involvere beslutningstagere på laveste niveau (LC3), og sammen med borgerråd og KANENGO afstemme fortalervirksomhed med Ugandas offentlige budgetproces, for at opnå størst muligt gennemslagskraft, også på nationalt plan.