Tilbage

Resilience in North and South 24 Parganas, West Bengal – Preparedness for future water related diseases.

Organisation:

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2014

Projekt slut:

31.07.2018

Beviliget beløb:

2.677.628,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Overordnede mål :

Landsbysamfund i South og North 24 Parganas er rustede til at agere i forhold til fremtidens klima- og vandrelaterede problemer.

Umiddelbare mål :

1. Samarbejdspartnere og lokalbefolkningen i projektområderne forstår årsagerne til oversvømmelser og grundvandssænkning og har i fællesskab identificeret handlingsmuligheder. 2. Civilsamfundsorganisationerne er i stand til at benytte fortalervirksomhed overfor lokale myndigheder til at implementere løsninger i forhold til oversvømmelser, grundvandssænkning og eksponering for arsen. 3. Et antal samfund i South og North 24 Parganas har implementeret egne katastrofe og risikoforebyggelsesplaner

Målgrupper :

1 Den lokale befolkning organiseret i selvhjælpsgrupper og landsbykomiteer (Kvinder i grupperne, gennem dem og skolebørnene når vi familierne. Over 50,000 mennesker i alt). 2 Forskellige niveauer af panchayat-systemet / lokale myndigheder (Mest mænd, omkring 50 mennesker i alt). 3 Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK) (både mænd og kvinder, ca. 50 mennesker i alt).

Resume:

Formålet med projektet er at styrke Vestbengalens lokalbefolknings modstandsdygtighed mod naturlige katastrofer, som oversvømmelser med saltvand forårsaget af cykloner og med ferskvand fra tropiske regnskyl, sænkning af grundvandet pga. overudnyttelse samt arsen-forurenet drikkevand. Projektets tilgang er at styrke civilsamfundet gennem støtte til egne undersøgelser af de natur- og menneskeskabte problemer i deres område og styrke deres kapacitet til fortalervirksomhed over for myndighederne, som har midler til forebyggelse. UBU vil støtte vores lokale partner JGVK og CBOer i deres arbejde med selvhjælpsgrupper og landsbykomiteer og med at udbygge deres egne evner for fortalervirksomhed. Vi samarbejder yderligere med universiteter i Danmark og Vestbengalen for at styrke kvaliteten og omfanget af arbejdet samt udviklingsperspektivet på længere sigt. Vi har planlagt en detaljeret strategi, hvor fortalervirksomhed støttes af et dedikeret arbejde med kapacitetsopbygning og strategiske serviceydelser i form af pilot-implementering.