Tilbage

Teach-the-teacher About Pedagogical Use of icT(TAPUT)

Organisation:

IT i udviklingslandene (ITUL)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.01.2009

Projekt slut:

31.01.2009

Beviliget beløb:

47.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Society for Democracy and Development-Nepal (SDD-Nepal)

Resume:

I november 2006 tog to medlemmer af ITUL's bestyrelse til Nepal (for egen regning), for at forberede en ansøgning om projektet TAPUT. Projektet går ud på at undervise lærere i hvordan Informationsteknologi integreres pædagogisk i "se-condary school" curriculum. Projektet bygger bl.a. på de erfaringer og det omfattende undervisningsmateriale ITUL har udviklet gennem de seneste 4 år i et tilsvarende projekt i Cameroun (Teach-the-teacher, TICE), der har været meget omtalt og succesfuldt. ICT-undervisningen i Nepal er et tilvalg til det multilaterale undervisningsprojekt Danida har delta-get i igennem en årrække, og dets realisering anbefales af flere regeringsinstitutioner i Nepal. Ansøgning om midler til TAPUT-projektet blev afleveret første gang januar 2007 og siden er der efter opfordring fra PRNGO's bevillingsgruppe indsendt yderligere 3 ansøgninger (april, juli, oktober 2007). ITUL har benyttet første kvartal af 2008 til at revurdere sagsforløbet i 2007 telefonisk sammen med vores nepalesiske samarbejdspartner SDD-Nepal, internt i ITUL samt på et møde med Erik Vithner og Johannes Nordentoft 31 januar 2008 og senest med Lisbet Fich. Det er besluttet at reformu-lere projektansøgningen, men det kræver en fornyet gennemgang sammen med SDD-Nepal, de involverede skoler og myndigheder. Emner der skal finpudses: 1.Tidsplan skal revurderes i forhold til skoleåret. 2.Antallet af deltagende skoler skal revurderes dvs. alle de 30 implicerede skoler skal kontaktes, for-mentlig har nogle af dem allerede anskaffet alternative løsninger siden seneste besøg. 3.Der skal fornys status på det kommende samarbejde med de to deltagende nepalesiske undervis-ningsinstitutioner. 4.Budgettet skal revurderes. 5.Sammenhængen med den (nye) danske civilsamfundsstrategi skal der arbejdes videre på. 6.Bæredygtigheden skal styrkes og tydeliggøres ved hjælp af skriftlige tilsagn. 7.Projektet skal rettes ind efter seneste nepalesiske nationale ICT-handlingsplan.