Tilbage

Forundersøgelse for udvidelse af aktiviteter i Garma m.fl.

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.11.2005

Projekt slut:

01.12.2005

Beviliget beløb:

48.600,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Dorphu Bazar
  • SalleriNEPAL
  • Young Star Club (YSC)

Resume:

Ansøgningen omhandler en videreførelse af et aktuelt DANIDA finansieret samarbejdsprojekt med en lokal partner, Young Star Club (YSC) i Salleri distrikt, Solukumbu, Nepal. Målet for projektet er at tilgodese et af Nepals fattigste og mest udsatte områder og bibringe befolk-ningen evne til egen organisering i forhold til lokalsamfundets demokratiske og organisatoriske ud-vikling gennem sikring af et basalt uddannelsesniveau, etablering af lokale sundhedskommiteer til sikring af basale sundhedstilbud, samt øget kommunikativ kompetence ved interaktiv udnyttelse af den allerede etablerede lokalradio. Forundersøgelsen vil blive foretaget i tæt samarbejde mellem YSC og Dialogos på baggrund af velde-finerede terms of reference med bredest mulig lokal deltagelse med særligt fokus på inddragelse af områdets kvinder