Tilbage

Udvikling af bæredygtigt landbrug i COLUFIFA - "Fra bondebevægelse til landbrugsorganisation"

Organisation:

Cykler til Senegal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

15.07.2010

Projekt slut:

30.09.2012

Beviliget beløb:

2.267.972,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Gambia, the
  • Senegal

Lokale partnere:

  • COLUFIFA

Overordnede mål :

M.I. COLUFIFA udvikles generelt institutionelt og økonomisk. M.II. Faglighed (øko) og økonomi forbedres for COLUFIFAs medlemmer. III. Institutionaliseret fortalervirksomhed: landboorganisation og producenters interesser.

Umiddelbare mål :

M.I. COLUFIFA udvikles institutionelt og økonomisk M1) Udbygge, forbedre og professionalisere struktur og funktion i COLUFIFA. M 2) Udbygge decentral ledelse (lokalafdelinger). M 3) Forbedret økonomistyring, målrettet afsætning, øget finansiel bæredygtighed. Introduktion (pilotaktivitet) af medlemsbetaling for rådgivning. M.II. Faglighed og økonomi forbedres for COLUFIFAs medlemmer M 4) Opnå større bæredygtighed i forhold til medlemmernes produktion, samt markedsvilkår og afsætning. M 5) Udvikle mere bæredygtige værdi-kæder (naturressourcer-salg-konsum) incl. introduktion af økologiske produktionssystemer. I relation til undervisning prioriteres kvinder (incl. De fattigste grupper). M 6) System for mikroopsparing/kredit (MBK introduceret i 2009) konsolideres, udbygges og institutionaliseres som ekspertisefelt i COLUFIFA. III. Institutionalisere fortalervirksomhed: landboorg., producenters interesser M 7) Lokale ressourcepers. inddraget som aktive fortalere for ændr. lokalt (intensiv, fler-streget drift af små & mellemstore landbrug.) (COLUFIFA har udbygget samarbejde m. andre landboorg., økologiske aktører, regionale og nationale myndigheder (land-, have- og skovbrug), har opnået indflydelse på den nationale strategi vedr. sesam. M 8) Problemer ved producentgruppers rettigheder til jord (fokus på kvinder) er identificeret, beskrevet og analyseret. Initiativer til forbedringer identificeret m. lokal juridisk bistand. M 9) Øget bevidsthed omkr. tendenser til fremmed opkøb/ langtidsleje af jord hos org. i Senegal og Gambia.

Målgrupper :

Målgr. omfatter COLUFIFAs ledelse og projektansatte: ca. 25 pers., 25%kvinder; extension workers (e.w.): 10 pers., alle mænd; COLUFIFA medl., ca. 80% kvinder - Mikrokreditgr.: ca. 60/1.500 pers, ca. 95% kvinder, Havebrugsgr.: ca. 40/1.000 pers. , ca. 90% kvinder; Andre produktionsgr.: ca. 20/500 pers., ca. 50% kvinder. Total målgruppe: ca. 3.000 pers.

Resume:

Projektet har som overordnet mål at udvikle bæredygtighed - økonomisk, økologisk og institutionelt - i organisationen COLUFIFA, hjemmehørende i det sydlige Senegal (10 unioner) med 2 unioner i Gambia. Samarbejdet fokuserer på tre felter – professionalisering. ligestilling og bæredygtighed i organisationen både strukturelt og økonomisk, udvikling af landbrugsfaglig kapacitet og økonomi hos medlemmerne samt fortalervirksomhed mhp. styrkelse af bøndernes rettigheder og af COLUFIFA som aktør i civilsamfundet. Fødevaresikkerhed, forbedret afsætning, lettere adgang til mikrolån og etablering af mikro-virksomheder er vigtige indsatsområder. Inddragelse af unge kvinder og mænd og styrkelse af faglig stolthed er uomgængeligt for at etablere alternativer til migration. Ligeledes er udvikling af stærke landbrugsorganisationer en nødvendighed, hvis landbefolkningen skal kunne fastholde deres rettigheder mht. til kontrol over naturressourcer og eksistensgrundlag i konkurrence med nye aktører.