Tilbage

Kavre Integrated Village Program (KIVIP)

Organisation:

TRIANGLEN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.10.2020

Projekt slut:

30.09.2024

Beviliget beløb:

3.155.100,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Nepal

Lokale partnere:

 • AAPASI SAHAYOG KENDRA Syangja Nepal (ASK-Nepal)

Overordnede mål :

Styrke og udvikle den sociale, kulturelle og økonomiske fælles identitet og deltagelse i landsbyer i Mandan Deupur Municipality, Kavre District

Umiddelbare mål :

1: Styrke 9 landsbysamfunds evne til at indføre demokratiske normer og værdier, acceptere social lighed og forbedre fysiske og økonomiske forhold. 2: Styrke lokaldemokratiet med øget deltagelse og indflydelse fra landsbyerne på den politiske dialog og beslutningstagning. 3: Farmers netværk bestående af 18 grupper praktiserer og advokere for bæredygtige landbrugsmetoder

Målgrupper :

Den primære målgruppe omfatter 11.694 personer fordelt på 2.315 husstande. 2/3 oprindelige eller kasteløse. Sekundært hele municipality, 32.659 indbyggere og distrikt, 381.937 indbyggere.

Resume:

Formålet med indsatsen er på en omkostningseffektiv måde at skabe de samme forbedrede levevilkår i de to wards, 3 og 4 i Mandan Deupur Municipality, som det gennem en årrække er lykkedes Trianglen og ASK at bidrage til i landsbyerne i ward 1 og 2. Sideløbende i en fase 2 at fuldføre projektet ”Organizing for Sustainable Agricultural Practices”. Programmet vil udnytte synergien mellem den direkte landsbystøtte, demokratikomponentens indsats for ligeværd og mod korruption og diskrimination og den økologiske landbrugskomponents indsats for et langsigtet bæredygtigt og økonomisk velfunderet landbrug. I programmet er der lagt vægt på at katalysere indsatsen fra lokale myndigheder og statslige institutioner.