Tilbage

Kapacitetsopbygning af handicapbevægelsen i Honduras

Organisation:

Dansk Handicap Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2006

Projekt slut:

31.12.2008

Beviliget beløb:

998.217,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Honduras

Lokale partnere:

  • Fenopdih

Overordnede mål :

I 2012 er mennesker med handicap (MMH) bedre integreret i det honduranske samfund.

Umiddelbare mål :

1) I 2008 har fire organisationer af MMH med hovedsæde i Tegucigalpa, samt paraplyorganisationen FENOPDIH opnået større organisatorisk kapacitet såvel i hovedsæderne som i lokalafdelingerne. 2) Igennem fortalervirksomhed har organisationerne i 2008 opnået, at MMHs rettigheder er mere kendt i Honduras og at handicapbevægelsen er mere anerkendt af samfundet.

Målgrupper :

1) 200 ledere og fremtidige ledere, heraf mindst 40 % kvinder fra de 4 handicaporganisationer af MMH 2) 75 ledere/fremtidige ledere, heraf mindst 40 % kvinder fra FENOPDIHs øvrige medlemsorganisationer. 3) 400 medlemmer af 4 handicaporganisationer 4) 240 personer fra statsapparatet . 3000 medlemmer af de 12 handicaporganisationer under FENOPDIH

Resume:

DHF´s projekt vil styrke handicapbevægelsen i Honduras igennem direkte støtte til bevægelsens paraplyorganisation FENOPDIH og 4 udvalgte organisationer af handicappede. Projektets målsætning er at forøge den organisatoriske kapacitet, herunder forøge medlemstallet og medlemmers engagement og udvide den geografiske dækning som handi-caporganisationerne har i dag. Igennem fortalervirksomhed udført af de fem organisationer bliver de handicappedes rettigheder mere kendt og organisationerne mere anerkendt i det honduranske samfund, så de kan virke som stærke medspillere for staten og de lokale myndigheder, når de ofte få ressourcer, der er til rådighed, skal implementeres.