Tilbage

The Danish/Tanzania NCD Alliance Partnership

Organisation:

Kræftens Bekæmpelse

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

30.06.2013

Beviliget beløb:

499.951,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Cancer Society Initiative Group
  • Heart Foundation Initiative Group
  • Respiratory Society Initiative group
  • Tanzania Diabetes Association

Overordnede mål :

Projektet bidrager til at bekæmpe fattigdom ved at reducere antallet af mennesker, der udvikler kræft, diabetes, hjerte- og lungesygdom og dødsfald pga. disse sygdomme.

Umiddelbare mål :

• En NCD Alliance, som samler kræft, diabetes, lunge- og hjerteforeninger i Tanzania, er etableret • En Hjerte-, lunge- og kræftforening er etableret, og Tanzania Diabetes Association er styrket • NCD Alliancen har udviklet et fælles forslag til befolkningsrettede aktiviteter, der kan bidrage til forebyggelse og kontrol af NCDs

Målgrupper :

• Tanzania Diabetes Association, Tanzania Heart Association Initiative Group, Tanzanian Cancer Society Initiative Group and Tanzania Lung Association Initiative Group ca. 30 personer • Mennesker som er engageret I kræft, diabetes, hjerte og lungesygdomme. Det kan være sundhedsprofessionelle, patienter, pårørende, venner m.v. som på frivillig basis vil indgå i arbejdet med at stifte de 3 foreninger og videreudvikle Tanzania Diabetes Association herunder deltage i stiftende generalforsamling. Ca. 120 personer • Interessenter fra: The Kidney Foundation, The Sickle Cell Disease Foundation , Medical Womens Association, Tanzania Tobacco Control Forum, Sundhedsministeriet WHO Tanzania, lokalregeringrepræsentanter ca. 30 personer • Uganda NCD Alliance • Danish NCD Alliance • Der vil blive lagt vægt på en ligeværdig deltagelse af mænd og kvinder

Resume:

Formålet med partnerskabet er at bygge en alliance mellem hjerte, kræft, diabetes og lungeforeninger i Tanzania og Danish NCD Alliance for at udvikle fortaler og lobby aktiviteter i de to lande og sikre, at forebyggelse og behandling af NCDs kommer på den politiske dagsorden og bliver prioriteret i forhold til deres andel af sundhedsbyrden i Tanzania. Igennem workshops, stakeholdermøde, studietur og kollegial samarbejde vil partnerskabet 1. etablere The Tanzania NCD Alliance, Tanzania Cancer Society, Tanzania Heart Foundation og Tanzania Respiratory Association; 2. udvikle en fælles platform for fortalervirksomhed og lobbying; 3. udarbejde en plan for kapacitetsudvikling i alliancen og dens medlemsforeninger herunder medlemsrekruttering og fundraising; 4. udvikle en struktur for samarbejde med andre sygdomsbekæmpende NGOer; 5. udvikle partnerskab med Uganda NCD Alliance; 6. udvikle projekt for befolkningsrettet forebyggelse af modificerbare risikofaktorer. En involverende og uddannelsesorienteret metode vil sikre, at projektet baseres på lokale ideer og behov.