Tilbage

Free Your Mine 2025

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

01.10.2024

Beviliget beløb:

3.454.484,00 kr.

Samlet buget:

3.598.484,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Uganda National Association of Community and Occupational Health (UNACOH)

Resume:

Målet er at 3 guldgraversamfund i Uganda skal være stoppet med at bruge kviksølv i 2025. Fattige guldgravere er den største kilde til den globale kviksølvforurening. I 10 år har Diálogos samarbejdet med lokale partnere og myndigheder om at udbrede en kviksølvfri metode til guldudvinding. Guldgraversamfund i Filippinerne og Mozambique er i dag kviksølvfri efter miner-to-miner træning og civilsamfundsindsatser. Resultaterne er dokumenteret i videnskabelige artikler. Free Your Mine 2025 er et tre-årigt projekt med træning af guldgravere i den kviksølvfri metode, faglig organisering og involvering af myndigheder mhp at lovliggøre guldgravning så livs- or arbejdsbetingelser kan forbedres for guldgraverne og deres familier. Nye tiltag er bl.a. samarbejde med Busitema University’s program i minedrift om bl.a. at udvikle et kort kursus med guldgravere for guldgravere. Projektet omfatter desuden international fortalervirksomhed og afsøger muligheder for afsætning af kviksølvfrit guld i Danmark.