Tilbage

Reconciliation and social development in Palestine

Organisation:

Den Danske Israelsmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2009

Projekt slut:

30.09.2011

Beviliget beløb:

936.850,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Palestinian Authority*, the

Lokale partnere:

  • Musalaha

Overordnede mål :

At styrke fredelig sameksistens og social udvikling i Palæstina ved at konsolidere og udvide forsoningsarbejdet mellem palæstinensiske og israelske kvinder.

Umiddelbare mål :

1. At udvikle et undervisningsmateriale om forsoning og træne 40 kvinder i at træne andre kvinder i forsoningsprocesser. 2. At konsolidere og udbrede freds- og forsoningsarbejde i Palæstina gennem tilstedeværelsen af aktive lokale forsoningsgrupper og gennem udviklingen af en flersproget hjemmeside. 3. At styrke palæstinensiske kvinder gennem udviklingsinitiativer, der iværksættes og implementeres af lokale forsoningsgrupper af hhv. palæstinensiske og israelske kvinder.

Målgrupper :

Direkte målgruppe for undervisningstræning: 40 israelske og palæstinensiske kvinder, som allerede er aktive i Musalaha. Indirekte målgruppe er 260 palæstinensiske og israelske kvinder, som er en del af de nationale, regionale eller lokale Musalaha kvindegrupper. Direkte målgruppe for de lokale udviklingsinitiativer er ca. 500 palæstinensere, primært kvinder, der vil blive kapacitetsudviklet mhp. øget indflydelse i familien og samfundet samt som forudsætning for at indgå i forsoningsprocesser. Indirekte målgruppe er de mindst 60 palæstinensiske og israelske kvinder, som iværksætter initiativerne og herigennem styrker deres relationer og forsoning. Indirekte målgruppe er nogle tusinde palæstinensere og israelere fra forskellige dele af samfundene samt organisationer, der vil blive eksponeret for forsoning og/ eller få indirekte gavn af udviklingsaktiviteterne.

Resume:

Musalaha har siden 2003 haft fokus på inddragelse og kapacitetsudvikling af kvinder i deres forsoningsarbejde mellem israelere og palæstinensere. Det har vist sig, at kvinderne har et godt potentiale som forandringsagenter i deres lokalsamfund til trods for, at de oftest også er dem, der er hårdest socialt belastet under konflikten, og når det gælder palæstinensiske kvinder, også har en social og kulturel set lavere position i samfundet end mænd. Projektet har til formål at styrke Musalaha’s forsoningsarbejde og bæredygtigheden heraf. Dette gøres ved udvikling af en hjemmeside, udvikling af en undervisningsmanual og ved at oplære 40 kvinder i at undervise om forsoning i og udenfor Musalaha’s grupper samt fungere som primus motorer i organisering af lokale udviklingsinitiativer i Palæstina. Sidstnævnte er projektets andet omdrejningspunkt. 4 lokale projekter vil blive organiseret i Palæstina i et samarbejde mellem israelske og palæstinensiske kvinder med det formål at styrke palæstinensiske kvinders position og kapacitet.