Tilbage

Styrkelse af netværk, koordinering og synergi i deltagerorienteret planlægning i Los Lipez

Organisation:

Caritas, Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2004

Projekt slut:

31.05.2006

Beviliget beløb:

510.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Estudios Servicios Multidisciplinarios (INTI)

Overordnede mål :

At sikre befolkningen et informeret udgangspunkt for samt adgang til deltagelse i beslutningsprocessen for planlægningen af områdets udvikling.

Umiddelbare mål :

1. At opsamle, systematisere og dokumentere erfaringer fra de sidste 25 års udviklingsproces i Los Lípez som grundlag for det fremtidige samarbejde. 2. At understøtte udvikling af netværk og synergi mellem de forskellige lokale aktører og fremme koordination mellem udviklingsaktiviteter 3. At udvikle nogle procedurer og retningslinier for samarbejde, der styrker den folkelige deltagelse i planlægning og beslutninger, der er af betydning for den regionale udviklingsproces.

Målgrupper :

Målgruppen omfatter i princippet hele den lokale befolkning i Los Lípez på ca. 4.500 familier. Den mere organiserede del af civilsamfundet vil sammen med lokale myndigheder samt donororganisationer, der er eller planlægger at være aktive i området, blive inddraget i ’Udviklingsforum Los Lipez’.

Resume:

Partnerskabsprojektet skal udvikle samarbejde, dialog og synergi mellem befolkningen og forskelligartede aktører, som allerede er aktive i eller er på vej ind i Los Lípez, og dermed sikre et større lokalt ejerskab til udviklingsplanerne i området. Dette skal ske gennem etablering af en konsultativ proces på lokalt plan og med gennemførelse at et indledende og et afsluttende stormøde i ’Udviklingsforum Los Lipez’. Der skal desuden gennemføres en kortlægning og opsamling af erfaringerne fra de sidste 25 års udvikling i området med henblik på at bruge disse i høringsprocessen. Projektet vil gøre det muligt for civilsamfundet i højere grad - og på et bedre grundlag - at deltage i og påvirke udviklingsplanlægningen i området. Samtidig vil projektet anvise metoder, procedurer og strukturer og genere erfaringer for folkelig deltagelse og dialog. Dette vil danne grundlag for hvorledes kommunerne og fælleskommunens, områdets legetime organer, fremover vil planlægge områdets udvikling.