Tilbage

Empowering people living with HIV/AIDS and other small-scale farmers in Siha, Kilimanjaro for choice and voice

Organisation:

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.07.2020

Projekt slut:

30.06.2024

Beviliget beløb:

1.943.798,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • KIWAKKUKI - KIKUNDI CHA WANAWAKE KILIMANJARO KUPAMBANA NA UKIMWI (WOMEN AGAINST AIDS IN KILIMANJARO)

Overordnede mål :

Overall objective: The overall aim of the intervention is to mobilize the local communities of Siha District, Kilimanjaro Region, Tanzania, to improve their livelihoods, and gradually involve and advocate the local government to take a larger responsibility for People Living with HIV and AIDS (PLHAs) and small-scale farmers more generally, and follow up with relevant initiatives

Umiddelbare mål :

Objective 1: By the end of the project period the RIPAT group members including Youth in Siha District, Kilimanjaro and particularly people living with HIV and AIDS(PLHA) households have developed socially and economically sustainable livelihoods which will support their living Objective 2: Increased capacity of RIPAT group members, kiwakkuki organization (by RECODA) empowerment of Youth and organized farmers Association.

Målgrupper :

The primary target group consists of 2800 children, 1900 Women, 900 Men, 1400 youth. Furthermore, 10% of the group will consist of people living with HIV or Aids.

Resume:

Indsatsen bygger på tidligere indsatser i den klimaforandringsramte Kilimanjaro region og implementeres i et naboområde. Småfarmerne organiserer sig i såkaldte RIPAT-grupper, og udvælger sig metoder blandt en række landbrugsteknologier, herunder spare- og lånegrupper. Udvalgte lead farmers spreder metoden til nabo-landsbyerne. Tidligere er mennesker med HIV/AIDS integreret i grupperne og i dette projekt tilpasses metoden til unge under 30, som kan være vanskelige at motivere til landbrug. Der opbygges et cluster af grupperne og lægges fundamentet til en egentlig andelsforening i Kilimanjaro regionen. Den strategiske service er således opbyggelse af teknisk og civil kompetence hos småbønderne, kapacitetsudvikling gælder KIWAKKUKIs kapacitet til at bedrive fortalervirksomhed, og fortalervirksomhed angår lokale og regionale regeringsniveauer som via inddragelse i arbejdet vil videreføre arbejdet og give adgang til lån og rådgivning på sigt.