Tilbage

SUDF - Unity for Democracy

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

18.08.2010

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

999.915,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Swaziland

Lokale partnere:

  • Swaziland United Democratic Front

Overordnede mål :

At danne en stærk koalition i civile organisationer i Swaziland for fremme de sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder i landet.

Umiddelbare mål :

1. Efter 18 måneder er SUDF samt deres medlemsorganisationers kapacitet styrket ved udarbejdelsen af en fælles vision og enighed i organisationen. 2. Efter 18 måneder er 400 NGOer og CBOer blevet kontaktet af ’civic educators’. Og der er en øget interesse blandt og inddragelse af civile organisationer i SUDFs sociale, økonomiske og demokratiske aktiviteter. 3. Efter 18 måneder er der en større bevidsthed og interesse fra international om manglen på demokrati samt den ekstreme ulighed i Swaziland.

Målgrupper :

Projektet har to primære målgrupper: 1. SUDFs ledelse og medlemsorganisationer 2. 400 NGOer og CBOer i Swazilands byområder, der repræsenterer forskellige interessegrupper i samfundet, der er marginaliserede og har ringe adgang til den politiske beslutningsproces og dermed indflydelse på deres sociale, økonomisk og politiske rettigheder. Bl.a. ungdomsorganisationer, kvindebevægelser, HIV/AIDS grupper, erhvervssammenslutninger, kreditforeninger, enkeltsagsbaserede organisationer, handikapforbund, organisationer der repræsenterer den uformelle sektor etc.

Resume:

Projektet har til formål at kapacitetsopbygge SUDF som organisation, for at styrke deres rolle som en samlet koalition, der kan fungere som talerør og fortaler for demokratisk forandring i Swaziland.SUDF er samlingspunkt for demokratibevægelsen i det lille enevældige kongedømme, Swaziland, der er præget af manglende demokratiske muligheder og fattigdom pga. et stærkt undertrykkende traditionelt system. Projektet opbygger SUDFs kapacitet gennem forbedrede konfliktløsningsmekanismer, gennemsigtighed i organisationens beslutningsprocesser, forbedret kommunikation for at højne informationsniveauet hos lokale og internationale aktører, samt mobiliseringen af lokale uafhængige CBOs og NGOs vha. oplysningsarbejde om demokrati samt politiske, økonomiske og sociale rettigheder. Projektets endemål er at skabe en bred forankret, inkluderende og demokratisk organisation, der giver befolkningen mulighed for aktivt at deltage i og få indflydelse.